Już od 1 września 2023 r. będzie obowiązywać nowa, wyższa kwota zwolnienia ze składek ZUS w odniesieniu do posiłków finansowanych przez pracodawcę.

Obecnie obowiązująca kwota zwolnienia w wysokości 300 zł wzrośnie 1,5-krotnie – aż do 450 zł.

Kwota zwolnienia, zarówno obecna, jak i wkrótce wchodząca w życie, odnosi się do miesięcznej wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę jednemu pracownikowi.

Aby móc zastosować przedmiotowe zwolnienie, posiłki powinny być finansowane przez pracodawcę ze środków obrotowych firmy.

Posiłki te mogą być zapewniane m.in. w formie bonów, kuponów lub kart przedpłaconych, które mogą być wykorzystane w punktach gastronomicznych bądź handlowych.

Zwiększenie limitu zwolnienia może zachęcić pracodawców, którzy do tej pory tego nie robili, do udostępnienia takiego świadczenia swoim pracownikom.


Zobacz film: Międzynarodowa mobilność pracowników. Implikacje ZUS.

Film mówi o najważniejszych implikacjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ich powiązaniach z międzynarodową mobilnością pracowników.