Na naszych oczach świat podatkowy systematycznie ewoluuje. Coraz częściej dojrzałe organizacje dostrzegają, że „podatki w firmie” to nie tylko problem działu księgowo-podatkowego, to tak naprawdę obszar, na który wpływa cała organizacja i praktycznie każde działanie podejmowane przez pracowników i przedstawicieli firmy. Ryzyka generują już nie tylko niejasne przepisy, ale i działania osób, które nie robią tego, co powinny wedle prawa czy wewnętrznych procedur. Z drugiej strony, poprzez dobre zarządzanie podatkami, firma może pozytywnie wpływać nie tylko na własną pozycję finansową i wizerunek, ale również – na swoje otoczenie. Warto o tym obszarze funkcjonowania firmy rozmawiać.

Jednocześnie, w naszym odczuciu, łańcuchy dostaw – szczególnie w aspekcie transgranicznym – uwypuklają to, co daje firmom największe szanse, jak i niesie ze sobą naprawdę istotne zagrożenia.

Obserwując:

 1. ostatnie zmiany modeli realizacji transakcji przez firmy (nowe kierunki wymiany handlowej, rozwój innych niż bezpośrednie transakcje producent-nabywca),
 2. praktyczne szanse i zagrożenia związane z dostawami międzynarodowymi,
 3. oczekiwania wielu firm, które dążą do budowania swoich standardów ESG, jak i standaryzacji i harmonizacji procesów, aby biznes rozwijał się w sposób przewidywalny (również podatkowo),
 4. zmieniające się podejście fiskusa – który z jednej strony dąży do zwiększenia dochodów budżetowych w obszarach łatwych do zidentyfikowania / powtarzalnych, a z drugiej – dostrzega korzyści z działania „transparentnego” z kluczowymi podatnikami,

staramy się zwracać naszym Klientom uwagę na elementy, które dla firmy realizującej międzynarodowe przepływy towarowe wydają się krytyczne, i zdecydowanie – co pokazuje doświadczenie – nie warto ich pomijać.

Dla kogo ten temat jest ważny?

Za identyfikację szans, jak i ponoszenie konsekwencji ziszczenia się ryzyk związanych z transakcjami międzynarodowymi, odpowiadać mogą w różnych zakresach praktycznie wszyscy „uczestnicy” procesu. Z perspektywy indywidualnej (odpowiedzialność KKS) – za różnie rozumiane „nieprawidłowości” odpowiedzialni są nie tylko:

 • podatkowcy – którzy zazwyczaj głowią się nad finalnymi skutkami podatkowymi realizacji transakcji,

ale też potencjalnie pozostałe, kluczowe dla procesu osoby z firmy, m.in.:

 • członkowie zarządu / CFO – którzy będąc na pierwszej linii odpowiedzialności finansowo-biznesowej zazwyczaj formują w swojej organizacji pożądany zakres odpowiedzialności za poszczególne etapy realizacji danego procesu, aby dawał firmie oczekiwane efekty,
 • księgowi – przed którymi zazwyczaj stawia się zadanie ostatecznego „rozliczenia” transakcji na podstawie przekazanych dokumentów (niekoniecznie kompletnych / spójnych z perspektywy potrzeb analizy),
 • przedstawiciele działu sprzedaży / customer service – którzy zazwyczaj mają jako pierwsi kontakt z kontrahentem, ustalają warunki realizacji transakcji i fakturowania, w tym „niestandardowe” modele służące efektywności transakcji – to w szczególności na nich zazwyczaj spoczywa obowiązek oceny „generalnej rzetelności” kontrahenta i zadania na tyle precyzyjnych pytań o przebieg transakcji, aby jej rozliczenie nie generowało ryzyka dla firmy (po skonsultowaniu warunków z działem podatkowo-księgowym),
 • przedstawiciele działu zakupów – którzy wybierając dostawcę zagranicznego powinni pamiętać o ewentualnych utrudnieniach logistyczno-podatkowych (np. na etapie importu), ale i szansach (preferencje celne zarówno w eksporcie jak i imporcie),
 • przedstawiciele logistyków / działu transportu – którzy zdobywają kluczowe dla rozliczenia transakcji dokumenty (i warto, by wiedzieli dlaczego są ważne i na co zwracać uwagę przy ich analizie),
 • audytorzy wewnętrzni – których praca koncentruje się na weryfikacji poprawności realizacji przydzielonych zadań przez poszczególne komórki, wskazywaniu luk i rekomendacji do zabezpieczenia procesu lub zwiększenia jego efektywności – w tym oczywiście w aspektach okołopodatkowych, które bywają dość skomplikowane z perspektywy audytu wewnętrznego.

Przedstawiciele każdej z ww. grup mają swoje cele i zadania w firmie. Działając świadomie, razem, mogą dać istotną wartość firmie. Jak pokazuje historia wielu podatników, bez współpracy i wzajemnego zrozumienia obszar dostaw może okazać się bombą z opóźnionym zapłonem – zarówno dla samej firmy, jak i indywidualnie – dla jej przedstawicieli.

***

W kolejnym artykule przedstawimy przejście przez poszczególne – istotne naszym zdaniem – zagadnienia do uwzględnienia przy ocenianiu szans i zagrożeń łańcuchów dostaw z obszaru około-podatkowego.

Więcej w tym temacie z pewnością dowiecie się Państwo również podczas webinarium organizowanego 16 marca 2023 r. przez Crido. Mamy nadzieję, że mimo formy zdalnej, w tym czasie możliwa będzie również wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentkami.

Zapisz się na nasze webinarium! ->  Jak zarządzić międzynarodowymi łańcuchami dostaw w dobie kryzysu, ESG i RWNP? Praktyczne wskazówki dla CFO, działów księgowości, logistyki, sprzedaży i zakupów