Ministerstwo Finansów w I półroczu 2020 roku wytypowało do objęcia czynnościami kontrolnymi ze względu na ryzyko nieprawidłowości w  obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej 102 podmioty. Dla porównania za cały zeszły rok wytypowano ich 175, a w 2018 roku łącznie 166 podmiotów. Co za tym idzie, w najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonej aktywności US i UCS, w tym  wezwań w ramach czynności sprawdzających o przedłożenie dokumentacji cen transferowych za lata poprzednie. O ile z uwagi na wystąpienie COVID-19 terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (w tym oświadczenia o rynkowości) oraz na złożenie informacji o cenach transferowych TPR zostały przedłużone, to warto jednak wykorzystać ten czas nie tylko na wywiązanie się z obowiązków za rok 2019, ale również na weryfikację dokumentacji cen transferowych za lata poprzednie.