Ogłoszony w minioną sobotę (15 maja 2021 r.) nowy Polski Ład potwierdza zamiar wprowadzenia większej liczby zachęt podatkowych, lub rozszerzenia tych już istniejących, dla przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym lub inwestycyjnym w robotyzację, które zostały zapowiedziane jesienią ubiegłego roku w ramach tzw. Zielonej Księgi Innowacji.

Początkowo planowano wprowadzenie:

  • ulgi na prototyp (możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w związku z próbną produkcją nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek);
  • ulgi na robotyzację (możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup nowych robotów);
  • ulgi na innowacyjnych pracowników (możliwość odliczenia nierozliczonej ulgi B+R w ramach podatku PIT rozliczanego przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R, posiadających określony tytuł naukowy);
  • możliwość jednoczesnego rozliczenia ulgi B+R oraz IP Box (w obecnym stanie prawnym, przepisy nie umożliwiają takiego rozliczenia w stosunku do tego samego dochodu).

Co bardzo istotne zastosowanie powyższych zachęt podatkowych nie miało być uzależnione od rozmiarów prowadzonych przez podatników przedsiębiorstw.

Zgodnie z zapowiedziami, projekt stosownych przepisów w powyższym zakresie miał pojawić się już w 2020 r., a same przepisy miały zacząć obowiązywać już w 2021 r. Do tego jednak nie doszło.

Nadzieje przedsiębiorców odżyły ponownie po ogłoszeniu postanowień nowego Polskiego Ładu. Rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią, wskazane powyżej zachęty podatkowe mają zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Niestety w trochę odmiennej formie niż początkowo zapowiadano.

Co najważniejsze, w myśl nowych postanowień, mają być uzależnione od wielkości prowadzonych przez podatników przedsiębiorstw:

  • mali przedsiębiorcy skorzystają z ulgi na prototyp,
  • średni przedsiębiorcy skorzystają z ulgi na robotyzację oraz możliwości jednoczesnego rozliczenia ulgi B+R oraz IP Box w ramach tego samego dochodu,
  • duzi przedsiębiorcy skorzystają ze wsparcia zatrudnienia innowacyjnych pracowników.

Niestety, na chwilę obecną, opisy zapowiadanych zachęt podatkowych w materiałach informacyjnych o Polskim Ładzie są nad wyraz lakoniczne i niedookreślone. Dla przykładu w ramach wsparcia zatrudnienia innowacyjnych pracowników wskazano, że zachęta będzie nawiązywać do Włoskiego rozwiązania podatkowego, gdzie podatnik odlicza od podatku koszty zatrudnienia innowacyjnych pracowników. Opis jest nieco rozbieżny z początkowo planowaną ulgą na innowacyjnych pracowników zaprezentowaną w Zielonej Księdze Innowacji, której wstępne założenia przytoczyliśmy powyżej (ulga ta miała być rozwiązaniem zbliżonym do tych funkcjonujących już we Francji, Belgii czy Holandii).

Na chwilę obecną brak jest określonego terminu wprowadzenia zapowiadanych zmian. Z nieoficjalnych informacji wynika, że można spodziewać się wejście w życie nowych zachęt podatkowych od początku 2022 roku. Będziemy monitorować prace legislacyjne w tym zakresie i informować o ich postępach.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Polski Ład – co oznacza dla pracowników, przedsiębiorców i pracodawców w kontekście obciążeń podatkowych i ZUS. Jakie są alternatywy? | 26 maja

Webinar: Tarcza dla Sektora Handlu i Usług: wynagrodzenia, ZUS i czynsze | 25 maja

Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja