W pierwszym wpisie z cyklu „Polski Ład – CRIDO wyjaśnia” wskazaliśmy, że planowane zmiany w zakresie składki zdrowotnej najbardziej dotkną przedsiębiorców. Po pierwsze zgodnie z zapowiedziami przedsiębiorcy mają płacić składkę od faktycznych dochodów, a nie jak dotychczas zryczałtowaną. Po drugie składka ma nie być w ogóle odliczalna od podatku dochodowego (obecnie ok. 86% składki pomniejsza podatek).

Analizując sytuację przedsiębiorców, należy pamiętać, że w kontekście podlegania składce zdrowotnej tak samo traktowani są:

  1. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
  2. wspólnicy spółek osobowych np. jawnej czy komandytowej
  3. jednoosobowi wspólnicy spółki z o.o.

Należy również pamiętać, że składka zdrowotna jest opłacana z każdego rodzaju działalności niezależnie. Zatem, jeśli osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i równocześnie jest wspólnikiem spółki osobowej, to z obu rodzajów działalności płaci składkę zdrowotną.

Niestety na obecnym etapie nie ma szczegółowych informacji, w jaki sposób będzie kalkulowana składka zdrowotna według nowych reguł. A pytań już teraz pojawia się bardzo dużo. Skoro składka ma być liczona od dochodu to pytanie, czy od sumy dochodów z poszczególnych działalności, czy dla każdej odrębnie jak dziś? Co w sytuacji, kiedy jedna działalność przynosi straty, a druga zyski, czy w sytuacji takiej składkę zapłacimy od różnicy? Czy będziemy rozliczać składkę rocznie (podobnie jak podatek), czy niezależnie miesięcznie – bo w działalności w jednym miesiącu może być dochód, a w drugim strata? Co w sytuacji, kiedy mamy stratę w ramach całego roku na działalności, czy będzie składka minimalna, niezależna od dochodu? A wreszcie w przypadku wspólników spółek z o.o. czy komandytowych, gdzie dla celów PIT nie ma dochodów z działalności, a jest dywidenda, to co będzie podstawą do wyliczenia składki. Miejmy nadzieję, że powyższe wątpliwości zostaną rozwiane już w najbliższym czasie, tak by przedsiębiorcy wiedzieli czego ostatecznie spodziewać się po zmianach i jakie będą ich faktyczne obciążenia publicznoprawne.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Polski Ład – co oznacza dla pracowników, przedsiębiorców i pracodawców w kontekście obciążeń podatkowych i ZUS. Jakie są alternatywy? | 26 maja

Webinar: Tarcza dla Sektora Handlu i Usług: wynagrodzenia, ZUS i czynsze | 25 maja

Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja