Proponowane w Polskim Ładzie zmiany, jeśli wejdą w życie, najbardziej uderzą w osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Przy czym nie ma tu znaczenia, czy ktoś prowadzi jednoosobową działalność czy jest wspólnikiem spółki osobowej. Płacenie składki zdrowotnej od faktycznego dochodu i brak możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego oznacza realnie 9% wyższe obciążenia publicznoprawne, niż dzisiaj. Dlatego też wielu przedsiębiorców być może już teraz zastanawia się, jakie są alternatywy.

Opcją, którą można rozważyć, jest spółka kapitałowa, przykładowo spółka z o.o. Dochód osoby fizycznej będącej wspólnikiem takiej spółki jest opodatkowany na dwóch poziomach – na poziomie spółki CIT-em oraz na poziomie osoby fizycznej PIT-em. Efektywne opodatkowanie u wspólnika może wynieść 26,3% przy założeniu, że CIT wynosi 9%, a PIT standardowo 19%.  Wspólnicy spółek kapitałowych nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu udziału w takich spółkach, chyba że mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. Jeśli osoba fizyczna jest jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o., dla celów ZUS traktowana jest jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli w szczególności płaci składki zdrowotne. Stąd ta opcja ma sens, jeśli przedsiębiorca będzie miał wspólnika.

Z kolei obciążenie działalności gospodarczej to suma składek ZUS i podatku dochodowego. Jest ono uzależnione od wysokości dochodu. Proponowane zmiany spowodują, że już przy kilkutysięcznym dochodzie efektywne obciążenie przy działalności będzie wyższe, niż w opcji ze spółką z o.o. Przykładowo przy kwocie 5000 PLN miesięcznie wyniesie około 28,8% przy 10000 PLN miesięcznie ok. 29,2% przy 20000 PLN – ok 31,6%. Wraz ze wzrostem dochodu obciążenie będzie zbliżało się do 28%, a po przekroczeniu 1 000 000 PLN dochodu rocznie znów wzrośnie z uwagi na daninę solidarnościową. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku spółki z o.o. tak się nie stanie, bo dywidenda nie jest objęta daniną solidarnościową.

Oczywiście prowadzenie spółki kapitałowej generuje większe koszty niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Stąd ta forma działalności będzie opłacalna, jeśli zysk na podatku będzie większy niż koszty obsługi spółki. Przykładowo dla kwoty 5000 PLN miesięcznie zysk przy spółce z o.o to około 126 PLN miesięcznie. Przy 10 000 PLN to ok. 290 PLN miesięcznie, ale już przy 20 000 PLN nawet ponad 1 000 PLN miesięcznie. W tym kontekście każdy przedsiębiorca rozważający zmianę formy prowadzenia działalności na sp. z o.o będzie musiał dokonać własnej kalkulacji opłacalności tej opcji.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Polski Ład – co oznacza dla pracowników, przedsiębiorców i pracodawców w kontekście obciążeń podatkowych i ZUS. Jakie są alternatywy? | 27 maja

Webinar: Tarcza dla Sektora Handlu i Usług: wynagrodzenia, ZUS i czynsze | 25 maja

Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja