29 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał korzystny dla inwestorów wyrok o sygn. I SA/Lu 560/19, uchylając negatywną interpretację indywidualną w przedmiocie zwolnienia osiąganych dochodów z CIT w przypadku, gdy nowa inwestycja polega na rozbudowie istniejącego już zakładu. Jest to kolejne orzeczenie w ostatnich dniach w tym zakresie (poprzednie rozstrzygnięcie WSA w Krakowie komentowaliśmy we wcześniejszym wpisie).

WSA w Lublinie potwierdził możliwość zwolnienia dochodu z całości prowadzonej działalności gospodarczej, czyli zarówno w ramach dotychczas prowadzonej działalności jak i z nowej inwestycji będącej podstawą do uzyskania decyzji o wsparciu. Co istotne, WSA uznał, że wystarczającym kryterium dla tego zwolnienia jest podejmowanie czynności na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu, o ile jest to jednocześnie działalność rodzajowa określona w jej treści. Tym samym brak jest odniesienia się do warunku istnienia „ścisłych powiązań” pomiędzy dotychczasową działalnością a nową inwestycją – jak miało to miejsce w orzeczeniu krakowskiego WSA z 21 listopada 2019 r. (bazującym na interpretacji ogólniej Ministra Finansów z 25 października 2019 r).

Zwracamy też uwagę, że na tą chwilę dostępne jest jedynie ustne uzasadnienie wyroku, a jednocześnie, iż bardzo prawdopodobne jest wniesienie skargi kasacyjnej od niniejszego wyroku przez organy podatkowe. Ponadto, przed podatnikami rysuje się coraz więcej „ścieżek” zabezpieczenia takiego korzystnego podejścia jak prezentowane w komentowanym orzeczeniu WSA w Lublinie.

Warto przeczytać również:

Polska Strefa Inwestycji – zakres zwolnienia przy reinwestycjach. Sagi ciąg dalszy…

Zakres zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji – interpretacja ogólna