W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała raport obrazujący tzw. lukę w VAT w 28 państwach członkowskich UE w latach 2010-2014. Wśród badanych państw znalazła się również Polska, której Komisja wytknęła znaczną wysokość luki VAT-owskiej oraz duże ubytki wpływów związane ze stosowaniem stawek obniżonych i zwolnień podatkowych.

W 2014 r. Polska utraciła 24,08% możliwych wpływów z VAT tj. ok. 9,3 mld EURO – tyle wyniosła luka VAT-owska w naszym kraju. Większe straty z tytułu VAT odnotowały jedynie Rumunia (37,89%), Litwa (36,84%), Malta (35,32%), Słowacja (29,97%), Grecja (27,99%) i Włochy (27,55%). Na 28 zbadanych państw członkowskich, Polska zajęła zatem odległe, 22 miejsce pod względem wysokości luki VAT.

Za pozytywną tendencję należy jednak uznać fakt, że w stosunku do roku 2013 luka w VAT zmniejszyła się o 1,3%. Co jednak ciekawe, w raporcie nie wskazano przyczyn takiego stanu rzeczy. Zauważono jedynie, że zmniejszenie luki zbiegło się w czasie z usprawnieniem administracji i wprowadzeniem jednolitej bazy numerów identyfikacyjnych podatników.

Autorzy raportu poruszyli dodatkowo kwestię strat budżetowych, wynikających ze stosowania przez państwa członkowskie stawek obniżonych VAT oraz zwolnień, które nie są obligatoryjne (zależą od uznania danego państwa członkowskiego). Jak wynika z danych zawartych w raporcie, dochody z tytułu VAT w Polsce mogłyby zwiększyć się o 15,86% w przypadku likwidacji stawek obniżonych, a dodatkowa likwidacja zwolnień pozwoliłaby na zwiększenie dochodów aż o 28,46%. W tym zakresie wyprzedza nas jedynie Hiszpania, która mogłaby uzyskać z tego tytułu 28,64%.

Możliwe zatem, że w dobie coraz większych wydatków publicznych, polskie władze spróbują zwiększyć dochody z VAT nie tylko poprzez uszczelnianie systemu VAT (a więc i zmniejszaniu luki), ale również poprzez ograniczenie stawek obniżonych lub zwolnień.

Z całością raportu można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej - link >>>


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.