W dniu 31 marca 2020 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P przez jednostki działające w ramach dużych międzynarodowych grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok odpowiadający rokowi kalendarzowemu.

W obliczu panującej epidemii, niecierpliwego oczekiwania na uchwalenie specustawy, obejmującej rozwiązania w zakresie wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz rozliczenia CIT za 2019 r. (zgodnie z wyczekiwanym przez podatników komunikatem Ministerstwa Finansów –odroczonego do 31 maja 2020 r.), nietrudno jest zapomnieć o dodatkowych, mniej „powszechnych” obowiązkach sprawozdawczych, ciążących na podatnikach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych lub zawierających umowy z nierezydentami (o zbliżającym się obowiązku złożenia informacji ORD-U informowaliśmy w jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu).

Kolejnym obowiązkiem w zakresie raportowania, ciążącym w tym przypadku na jednostkach wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach w wysokości 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR (albo równowartości tej kwoty), jest bowiem złożenie powiadomienia CBC-P. O obowiązku tym można zapomnieć, tym bardziej, że w trakcie 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa u wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), która zmieniła m.in. termin i formę składania powiadomienia CBC-P – o zmianach w Ustawie informowaliśmy szczegółowo w jednym z wpisów na naszym blogu.

Jeśli chodzi o termin złożenia powiadomienia CBC-P, to zgodnie z art. 86 ust. 1 należy je złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Przy roku sprawozdawczym grupy odpowiadającym rokowi kalendarzowemu powiadomienie to należy zatem złożyć najpóźniej do 31 marca 2020 r.

Od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy (tj. od 30 kwietnia 2019 r.), powiadomienie CBC-P składane jest wyłącznie elektronicznie, niezależnie od roku obrotowego podmiotu składającego powiadomienie. Wzór dokumentu elektronicznego dla powiadomienia CBC-P znajdą Państwo pod tym adresem.

Kluczowym elementem powiadomienia CBC-P jest wskazanie jednostki przekazującej informację o grupie podmiotów powiązanych (CBC-R) oraz państwa, w którym zostanie przekazany właściwy raport CBC-R.

Zwracamy Państwa uwagę, że za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożenie powiadomienia CBC-P niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi, grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN. Na szczęście formularz nie jest rozbudowany, a jego wypełnienie nie powinno stanowić większego problemu.

Warto doczytać: