Raportowanie VAT za październik podatnicy złożyli w nowej formie – deklarację VAT razem z plikiem JPK.

Nowa struktura JPK to nie tylko nowy format raportowania, ale też szereg danych dodatkowych w postaci nowych kodów rodzajów transakcji i procedur. Podatnicy zgłaszali wiele wątpliwości związanych z ich zastosowaniem.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza dać podatnikom czas na dostosowanie się do nowych rozwiązań. W pierwszym okresie stosowania pliku w zmienionej formule będzie to przede wszystkim przypominanie i edukacja. Zapowiada, że skarbówka nie będzie karać za pomyłki w kodach (przynajmniej w pierwszych miesiącach). Jeśli podatnik zidentyfikował nieprawidłowości w złożonym pliku, resort zachęca do złożenia korekt.

Jednocześnie w zakresie najczęstszych błędów jakie występowały przy złożeniu nowej struktury MF wskazano na przypadki odrzucenia pliku z powodu błędów w podpisie lub nieaktualnego pełnomocnictwa. Zdarzało się, że podatnicy składali deklaracje VAT-7 i JPK_VAT według starych zasad, składano korekty za okresy sprzed października 2020 r. na nowym wzorze pliku lub wysyłano plik tylko z wypełnioną deklaracją, a następnie ponowne przesyłano z wypełnioną, obok deklaracji, ewidencją (system identyfikuje taki plik jako duplikat deklaracji i go odrzuca).

Aby uniknąć błędów w składanym pliku oraz zidentyfikować potencjalne nieprawidłowości zanim Ministerstwo przystąpi do nakładania przewidzianych ustawą kar, zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia do testowania nowego JPK - VAT X-RAY. Szczegóły można znaleźć pod poniższymi linkami.


Warto doczytać: