16 lipca 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził Ursulę von der Leyen na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, jej kadencja rozpocznie się 1 listopada 2019 r.

Swoje priorytety w zakresie m.in. podatków Ursula von der Leyen sformułowała zarówno w swoim „expose”, jak również bezpośrednio w tzw. „mission letter” do komisarza-elekta ds. gospodarki Paolo Gentiloniego, byłego premiera Włoch, który – o ile jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski – będzie również odpowiedzialny za podatki.

Warto przyjrzeć się nowemu „rozkładowi jazdy”, ponieważ wyznacza on ogólne obszary, w których możemy spodziewać się intensywniejszych działań legislacyjnych w kolejnych 5 latach.

W Wytycznych Politycznych na następną Kadencję Komisji Europejskiej 2019-2024, nowa przewodnicząca wskazała, iż nie ustanie w wysiłkach na rzecz wprowadzenia sprawiedliwego opodatkowania zarówno przedsiębiorstw tradycyjnych jak i technologicznych.

Oczekiwania nowej przewodniczącej KE względem Paolo Gentiloniego, można ująć w 5 filarów:

Gospodarka Cyfrowa

Ursula von der Leyen wskazała, iż oczekuje od nowego komisarza współpracy z OCED i G20 przy wypracowaniu konsensusu na rzecz opodatkowania tzw. gospodarki cyfrowej z założeniem, że jeśli do końca 2020 ten konsensus nie zostanie osiągnięty to UE powinna działać samodzielnie.

Klimat

Do działań nowego komisarza będzie należeć zaadresowanie zmian klimatycznych w dwóch obszarach, po pierwsze zrewidowanie Dyrektywy w sprawie opodatkowaniu energii, a po drugie wprowadzenie transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. Niewykluczone, iż więcej szczegółów w tym zakresie poznamy w ramach dokumentu Europejski Zielony Ład, który Ursula von der Leyen zamierza przedstawić w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania. 

Dalsze uczelnianie systemu podatkowego

Nowy komisarz ma podejmować działania na rzecz dalszego uszczelniania systemu podatkowego oraz przeciwdziałania nadużyciom VAT.

Uproszczenia systemu podatkowego

Jedną z ważniejszych wytycznych jest działanie na rzecz uproszczenia systemu podatkowego UE  poprzez doprowadzenie do wejścia w życie tzw. skonsolidowanej podstawy opodatkowania (tzw. CCCTB). Prace w tym zakresie trwają już od 2011 roku, do teraz jednak tylko w niewielkim zakresie udało się wypracować konsensus co do tego, jak miałaby wyglądać taka skonsolidowana podstawa opodatkowania.

Przyjmowanie zmian podatkowych w ramach UE

Nowa przewodnicząca KE zaadresowała temat, który już od jakiegoś czasu krąży w obiegu, a mianowicie konieczność odejścia od zasady jednomyślności w zakresie podatków pomiędzy państwami członkowskimi celem sprawniejszej realizacji założonych celów. Problem ten był szczególnie wyraźny w trakcie dyskusji nt. opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale niewątpliwie będzie również ważny w przypadku różnego rodzaju podatków nakładanych na gospodarki oparte na węglu.

Link do dokumentu programowego Ursuli von der Leyen

Link do listu nowej przewodniczącej KE do Paolo Gentiloniego