W ramach cyklu Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe 2019/2020 przybliżamy Państwu kluczowe kwestie istotne z perspektywy prawidłowego rozliczenia za rok 2019 r., a także te zmiany które zaczną obowiązywać już w 2020 r.  Ponieważ, jak co roku, zarówno zmian w przepisach, jak i wprowadzających je aktów prawnych jest wiele, to zanim w księgarniach ukaże się przygotowywana przez nas wspólnie z Wolters Kluwer książka „Podatki 2020 z komentarzem CRIDO”, przygotowaliśmy syntetyczną „ściągawkę”, w której znajdują się informacje dotyczące kluczowych zmian w podatkach, a także, jakim aktem prawnym i kiedy wchodzą w życie.

*niniejszy dokument nie jest wyczerpującym zestawieniem wszystkich zmian, a także nowelizowanych artykułów.