Na stronach RCL wczoraj pojawił się projekt rozporządzenia o dalszym wyłączeniu / ograniczeniu stosowania art. 26 ust. 2e CIT dotyczącego części zaostrzonego reżimu WHT do 31 grudnia 2020 r. >>link.

Podobne rozporządzenie pojawiło się również w zakresie stosowania art. 41 ust. 12 PIT >>link. 

Co to oznacza? Odroczony przepis nakazuje pobór WHT dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika, bez możliwości stosowania zwolnień, obniżonych stawek lub niepobrania podatku przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach stanowiących implementację Dyrektyw UE.

W praktyce przedłużone zatem zostało zawieszenie stosowania wymogów formalnych w zakresie obowiązku podpisania oświadczenia przez członków zarządu w celu skorzystania ze zwolnienia, zastosowania obniżonej stawki WHT lub niepobrania podatku oraz zawieszenia procedury zwrotu pobranego podatku w oparciu o przepisy obowiązujące od 2019 r. Trzeba jednak pamiętać, że nadal obowiązuje konieczność dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, czy też zmieniona definicja rzeczywistego właściciela. Co więcej, do dziś nie pojawiły się żadne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób wpływ obecnej sytuacji może kształtować oczekiwania, co do należytej staranności płatnika. W szczególności dotyczy to np. zbierania oryginałów certyfikatów rezydencji podatnika czy ustalania jego rzeczywistej działalności gospodarczej. O tym problemie pisaliśmy również szerzej w jednym z wpisów na naszym blogu.

W poprzednich odcinkach…

Nowe przepisy dotyczące zasad poboru podatku u źródła zostały wprowadzone 1 stycznia 2019 r., przy czym przepis art. 26 ust. 2e ustawy o CIT nie zaczął jeszcze obowiązywać, gdy wprowadzono odroczenie jego stosowania do 30 czerwca 2019 r. Następnie, termin ten był przekładany dwukrotnie: do 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2020 r. W międzyczasie MF opublikował jeszcze projekt objaśnień do nowych regulacji, które to objaśnienia do dziś nie ujrzały światła dziennego. Jednocześnie, rozpoczęły się prace nad systemową zmianą regulacji w zakresie podatku u źródła, które zawiesił stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

WARTO DOCZYTAĆ:

WHT w dobie pandemii – substancja biznesowa, efektywne miejsce zarządu i należyta staranność