Wszystko wskazuje na to, że sektor retail może odetchnąć z ulgą na kolejne dwanaście miesięcy. Rząd najprawdopodobniej nie będzie pobierał w 2019 r. tzw. „podatku od hipermarketów”. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się komunikat w sprawie przygotowania ustawy zawieszającej pobór tego podatku na kolejny rok.

Przypomnijmy, w lipcu 2016 r. uchwalony został podatek od sprzedaży detalicznej, który ma być naliczany od przychodu z tytułu sprzedaży towarów konsumentom w razie przekroczenia kwoty wolnej wynoszącej 17 mln zł przychodu miesięcznie. Ustawa przewiduje dwie stawki podatku – 0,8% dla nadwyżki przychodu w danym miesiącu ponad kwotę wolną do progu 170 mln zł oraz 1,4% dla przychodu osiągniętego ponad ten próg. W razie przekroczenia w danym miesiącu kwoty wolnej, podatnicy zobowiązani zostali do wpłaty należnego podatku w terminie analogicznym jak w przypadku rozliczenia miesięcznych deklaracji VAT.

Faktyczne zwolnienie z podatku dla firm o niskim przychodzie (do 17 mln zł) nie spodobało się jednak Komisji Europejskiej. Upatrując w takiej konstrukcji podatku naruszenia konkurencji oraz niezgodnej z prawem unijnym pomocy państwa, Komisja nakazała władzom polskim zawieszenie poboru podatku. Wprawdzie rząd zaskarżył decyzje Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak postępowania w tych sprawach cały czas trwają. Tym samym, prawo do pobierania przez Polskę podatku od hipermarketów w obecnym kształcie pozostaje niewiadomą.

Jako że uchwalona w październiku 2017 r. ustawa zawiesiła pobór podatku od hipermarketów tylko do końca 2018 r., a nie ma pewności, iż skargi Polski zostaną rozpoznane przez Trybunał w tym terminie, rząd podjął właśnie prace nad przygotowaniem ustawy przedłużającej zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej także na 2019 r. W razie uchwalenia tej ustawy, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną w dalszym ciągu nie będą zobowiązane do składania deklaracji i wpłacania podatku.

Informacja o podjętych pracach dostępna jest w BIP Rady Ministrów.