17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości. Jego treść wskazuje, że dla wielu przedsiębiorców podatek od nieruchomości może urosnąć w tym roku do rangi największego wyzwania z obszaru podatków.

Skala zmian proponowanych przez Ministerstwo może być dla wielu przedsiębiorców zaskakująca. Nowe przepisy mogą sprawić, że obiekty, które do tej pory były uznawane przez biznes za nieopodatkowane, teraz będą jednoznacznie klasyfikowane jako budowle i podlegały opodatkowaniu. Przykłady takich obiektów to różnego rodzaju urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, obiekty kontenerowe czy powłoki namiotowe.

Warto też wspomnieć, że do przepisów zostanie wprowadzony zapis zgodnie z którym budowlą są także urządzenia i instalacje stanowiące wraz z tą budowlą całość techniczno-użytkową. To w niektórych przypadkach również może oznaczać poszerzenie katalogu obiektów objętych opodatkowaniem.

To oczywiście jedynie wybrane przykłady problematyki zmian w podatku od nieruchomości – te, choć projekt nie jest długi, będą miały szeroki zakres.

Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim dwie rzeczy:

1. Analizę posiadanego majątku: Nowe przepisy wymagają ponownego określenia, co jest budowlą, co budynkiem, a co nie będzie w ogóle podlegało opodatkowaniu. To oznacza, że firmy będą musiały przeprowadzić dokładną analizę swojego majątku.

2. Pośpiech: Na podjęcie działań nie będzie wiele czasu. Deklaracje podatkowe za 2025 rok muszą być złożone do 31 stycznia 2025 roku, co oznacza, że firmy muszą szybko zrozumieć i wdrożyć nowe regulacje. Szczególnie trudne może to być dla dużych firm z rozległą infrastrukturą.

Wydaje się, że podatek od nieruchomości, mimo że jest podatkiem lokalnym, urasta do rangi najważniejszego wyzwania dla przedsiębiorców na okres letnio-jesienny 2025 roku. Firmy muszą nie tylko zrozumieć nowe przepisy, ale także wdrożyć je w bardzo krótkim czasie. Czasu pozostaje niewiele więc warto już teraz analizować przepisy i ich możliwy wpływ na posiadany przez firmę majątek.


Zobacz film: Podatek od nieruchomości 2025 – przełomowe zmiany

Film krótko przedstawia kluczowe nowe regulacje planowane w obecnym projekcie ustawy zmieniającej obowiązujące przepisy. Te zmiany mają rewolucyjny charakter, dlatego warto przygotować się na nową rzeczywistość prawną z wyprzedzeniem. Zapraszamy.