Górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS. Dziś poznaliśmy wysokość wskaźnika, który posłuży do obliczenia maksymalnych stawek na rok 2023.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wyniósł 111,8 - co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2021 r. o 11,8 %.

Tym samym (zgodnie z art. 20 ust. 1 UPOL) w identycznej proporcji wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023. I tak w przyszłym roku maksymalna stawka dla:

  • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,16 zł od 1 m2 powierzchni (w 2022 było to 1,03 zł)
  • budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2022 było to 25,74 zł)

Należy jasno zaznaczyć – mowa tutaj o maksymalnych stawkach podatku, które mogą być zastosowane przez gminy na ich terenie. Praktyka jednak pokazuje, że duża część gmin w uchwałach określających stawki podatku stosuje te dążące do górnych dopuszczalnych granic. Patrząc na dane publikowane przez MF, ok. 20% samorządów stosuje najwyższe stawki – w tym robią największe miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Można rozsądnie zakładać, że biorąc pod uwagę aktualne problemy finansowe samorządów, analogicznie będzie w 2023 r.

Powyższy wzrost przełoży się na wysokość płaconego przez przedsiębiorców podatku. W tym kontekście, oraz biorąc pod uwagę szereg niejasności zwianych z rozliczaniem tego podatku jak również np. aktywność nowej Izby Finansowej NSA (III FSK) w porządkowaniu wielu spornych zagadnień – warto zweryfikować rozliczenia w podatku od nieruchomości.

W tym zakresie – oczywiście zapraszamy do kontaktu.