6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało oświadczenie ws. ustaleń z Komisją Europejską dotyczących minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany w przepisach dotyczących podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych mają dotyczyć przede wszystkim:

  • opodatkowania podatkiem minimalnym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. To rozwiązanie ma być również zastosowane do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • ustawowego progu 10 mln zł wartości budynku – ma on być stosowany niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
  • objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków i wprowadzenia wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej),
  • wprowadzenia możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT) – pod warunkiem uzyskania przez podatnika od organu podatkowego potwierdzenia, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. To rozwiązanie ma być również zastosowane do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego.

Ministerstwo mówi o uszczelnianiu regulacji. Na pierwszy rzut oka wygląda to raczej na zwykłe rozszerzenie obowiązku płacenia podatków na szerszą grupę podatników i efektywne zwiększenie poziomu opodatkowania. W szczególności należy zwrócić uwagę na opodatkowanie „wszystkich budynków” (poza mieszkalnymi funkcjonującymi w ramach rządowych programów). Na odpowiedź na pytanie jak dokładnie to rozumieć jeszcze poczekamy ale w tej sytuacji w zupełnie innym świetle stawia to komunikat o wznowieniu prac nad polskimi REITami. Metoda kija i marchewki w pełnej krasie.