Pobór podatku od sprzedaży detalicznej jest obecnie zawieszony do końca 2020 r. z uwagi na postępowanie w zakresie zgodności polskich przepisów z regulacjami unijnym toczące się przed TSUE. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że wbrew oczekiwaniom podatników nie planuje kolejnego przedłużenia zawieszenia poboru podatku i sklepy wielkoformatowe mają zacząć uiszczać daninę od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przypomnienia, Ministerstwo Finansów zadecydowało o zawieszeniu poboru podatku od sprzedaży detalicznej w związku z odwołaniem od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 16 maja 2019 r. złożonym przez Komisję Europejską. KE uważała, że polskie regulacje są niezgodne z unijnymi, gdyż oznaczają niedozwoloną pomoc dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie będą płacić daniny.

Sąd Unii Europejskiej nie zgodził się z Komisją. W wyroku z 16 maja 2019 r. uznał, że Polska może pobierać podatek od sprzedaży detalicznej, zasadniczo od sklepów wielkopowierzchniowych. Komisja Europejska nie zgadzając się z tym wyrokiem złożyła odwołanie do TSUE.

W opinii z dnia 15 października 2020 r. (sygn. C-562/19 P) rzecznik generalna Juliane Kokott wskazała, iż polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza przepisów unijnych o pomocy publicznej. Dotyczy to również progresywnej skali opodatkowania, jaką przewidują polskie regulacje.

W wyniku pozytywnej opinii rzecznik generalnej, MF liczy na oddalenie odwołania KE. Wyroku TSUE można się spodziewać na początku 2021 r. jednak możliwe, że bez oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie danina zostanie odwieszona od 1 stycznia 2021 r.

Warto doczytać: