Sejm i Senat opowiedział się za ustawą o wprowadzeniu podatku bankowego. Senat wniósł poprawki, w związku z czym projekt aktualnie wrócił do Komisji Finansów Publicznych.

W okresie okołoświątecznym Parlament intensywnie pracował nad ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych - powszechnie nazywanym podatkiem bankowym. Po przyjęciu ustawy w Sejmie, zajął się nią Senat i jeszcze w starym roku zaproponował kilkanaście poprawek.

W obecnej koncepcji podatek ma być nakładany na wskazane instytucje finansowe – w szczególności banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, SKOKi oraz instytucje ubezpieczeniowe. W dzisiejszym brzmieniu projekt ustawy nie przewiduje opodatkowania funduszy inwestycyjnych, pomimo tego, że taki pomysł przewijał się jeszcze w trakcie ostatnich prac w Sejmie (należy jednak pamiętać, że proces legislacyjny formalnie się jeszcze nie zakończył).

Podstawą opodatkowania będą odpowiednio skalkulowane aktywa instytucji finansowej (przekraczające 4 mld złotych w przypadku banków, przekraczające 2 mld złotych w przypadku instytucji ubezpieczeniowych). Sejm zwiększył stawkę podatku do 0,44% rocznie (poprzednio była mowa o 0,39% rocznie).

Podatek ma przynieść około 4,5 mld wpływów do budżetu, jednak dla biznesu pozabankowego najważniejsza jest pewnie odpowiedź na pytanie, na ile wprowadzenie tego podatku będzie miało wpływ na politykę marżową banków oraz poziom ich akcji kredytowej. Część banków już zadeklarowała podniesienie marż na kredytach hipotecznych, a to zapewne dopiero początek.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lutego 2016.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.