Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca sprawił twórcom / artystom niemiły prezent, ograniczając możliwość korzystania przez nich z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów do kwoty stanowiącej połowę progu podatkowego (tj. do PLN 42 764).

Przypomnijmy - takie koszty przysługują z tytułu:

  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami;
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

W sukurs twórcom / artystom przyszli właśnie posłowie, którzy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skierowanym w dniu 16 maja 2017 r. do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu proponują znieść kwotowy limit, do wysokości którego można rozpoznać zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów.

W swojej argumentacji posłużyli się trafnym przykładem pisarza pracującego przez rok nad daną książką i nie osiągającego w tym czasie jakichkolwiek przychodów, a jednocześnie ponoszącego w tym samym czasie bardzo istotnie koszty. Posłowie zauważyli, że udokumentowanie poszczególnych kosztów byłoby dla twórcy bardzo trudne / czasochłonne, stąd uzasadnione wydaje się umożliwienie takim podatnikom zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, ale bez kwotowego ograniczania ich wysokości.

Razem z Państwem będziemy śledzić prace nad projektem.

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.