W dniu dzisiejszym na stronach KPRM pojawiła się informacja o nowym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (dalej: „Projekt”).

W Projekcie zaproponowano wydłużenie stosowania PKWiU 2008, dla celów VAT i podatków dochodowych, do końca 2019 r.

Wydłużenie terminu obowiązywania PKWiU 2008 podyktowane jest obecnie toczącymi się w Ministerstwie Finansów pracami nad nową matrycą stawek VAT, która zakłada odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz:

  •  Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów,
  •  aktualnej PKWiU 2015 w zakresie usług.

Według Ministerstwa Finansów, ze względu na systemowy charakter planowanych zmian, niezbędne jest zapewnienie odpowiednio długiego vacatio legis wskazanych przepisów, dlatego też Ministerstwo zdecydowało się przedłużyć stosowanie PKWiU 2008 o jeszcze jeden rok. Zgodnie z obecnymi zapowiedziami Ministerstwa, nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i podatku dochodowego wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ważne, że Ministerstwo zdaje sobie sprawę z rewolucyjnego charakteru planowanych zmian oraz zakłada zapewnienie przepisom odpowiednio długiego vacatio legis. Należy również mieć nadzieję, że MF zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia szerokich konsultacji z biznesem, w zakresie kształtu planowanych zmian, bowiem będą one miały bardzo istotny wpływ na działalność przedsiębiorców.

Ministerstwo zapowiada publikację nowej matrycy stawek VAT od przeszło roku. Zgodnie z początkowymi założeniami miała ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., jednak MF do dziś nie opublikowało projektu w tej sprawie. Prawdopodobnie projekt zostanie opublikowany jeszcze w tym miesiącu.