30.11.2020 rzutem na taśmę zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w zakresie podatków dochodowych, które w większości wejdą w życie już za miesiąc, czyli od 1 stycznia 2021. Przeważająca część zmian ma charakter systemowy i nakłada na podatników nowe obowiązki. Są też jednak (niestety nieliczne) zmiany, które mogą podatnikom nieco ulżyć w czasie pandemii COVID-19 (np. w zakresie podatku minimalnego czy obowiązków TP, estoński CIT). Podsumowanie kluczowych zmian podzieliliśmy na trzy wpisy adresujące obszary, których dotykają. Referencje do kolejnych wpisów znajdą Państwo na końcu tego artykułu, natomiast z ostateczną wersją ustaw mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami:

Poniżej przedstawiamy krótko najważniejsze zmiany dotyczące osób fizycznych

  1. Zwolnienie z podatku osób, które nie ukończyły 26 lat obejmie również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.
  2. Praktyczna likwidacja ulgi abolicyjnej. Według nowych przepisów maksymalna kwota ulgi będzie wynosiła 1360 zł. Celem wprowadzenia ulgi abolicyjnej było zrównanie sytuacji podatników – polskich rezydentów podatkowych – pracujących w krajach, dla których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zwolnienie jako metodę unikania z tymi, którzy pracują w krajach z metodą kredytową. Od przyszłego roku ci drudzy mogą zapłacić wyższy niż dotychczas podatek w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce dotyczy jedynie tutejszych rezydentów podatkowych. To np. osoby przebywające na krótkotrwałych oddelegowaniach za granicą, czy też pracujące w kilku krajach. Warto już dziś przeliczyć, jak ta zmiana przełoży się na faktyczne obciążenia podatkowe.

Z kolei podatnicy, którzy wyjechali z Polski i utracili rezydencję nie muszą się martwić, bo ich ta zmiana nie dotknie.

  1. CIT dla spółek komandytowych to jedna z fundamentalnych zmian w podatkach. U wspólników – osób fizycznych dochody uzyskane z takiej spółki nie będą już kwalifikowane do źródła działalność gospodarcza, lecz zostaną potraktowane jak dywidendy i opodatkowane 19% stawką PIT. Komplementariusze będą mogli odliczyć od swojego PIT-u od dywidendy podatek CIT zapłacony przez spółkę na tej części dochodu. Z kolei komandytariusze otrzymają, pod pewnymi warunkami, zwolnienie do 50% przychodów ze spółki, jednak nie więcej niż 60 000 złotych rocznie. Objęcie CIT-em spółek komandytowych prowadzi do istotnego wzrostu efektywnego opodatkowania wspólników. Chęć utrzymania dotychczasowego poziomu opodatkowania oznacza konieczność zmiany formy prawnej prowadzonej działalności np. na spółkę jawną. Wspólnicy stają przed dużym wyzwaniem co do wyboru formy prawnej prowadzonej działalności.
  2. Zmiany w ryczałcie. Od 2021 roku więcej podatników będzie mogło skorzystać z podatku zryczałtowanego. Po pierwsze do 2 mln euro wzrośnie limit przychodów uprawniających do tej formy opodatkowania. Po drugie poszerzy się grupa uprawnionych wolnych zawodów. Dodani zostaną m. in. prawnicy, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, maklerzy, agenci ubezpieczeniowi. Co więcej stawka podatku dla wolnych zawodów wyniesie 17%. Osoby wykonujące wolny zawód już dziś mogą zrobić kalkulację jaka forma opodatkowania będzie dla nich korzystniejsza. Mogę wybrać skalę podatkową, 19% podatek od dochodów lub 17% zryczałtowany podatek od przychodów. Po trzecie ryczałtem będą mogły być opodatkowane przychody z najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, a nie tylko najmu prywatnego jak dotychczas.
  3. Darowizny na przeciwdziałanie COVID. Podatnicy, którzy do końca roku dokonają darowizny na rzecz uprawnionej instytucji zajmującej się zwalczaniem COVID będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania do 200% kwoty darowizny. Jeśli darowizna zostanie dokonana pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2021 limit odliczenia wyniesie 150% kwoty darowizny. Od 1 kwietnia aż do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemiczny limit będzie wynosił 100% kwoty darowizny.
  4. W ustawie o PIT pojawi się również przepisy dotyczące spółki nieruchomościowej. Ich szczegółowe omówienie znajduje się we wpisie dotyczącym zmian w CIT.

>> #TP2021 – Chociaż trochę łatwiej, czyli zmiany w TP

 >> #CIT2021 - Będzie ciężej