Coraz większa część polskiego społeczeństwa decyduje się na zainwestowanie swojego kapitału w zakup nieruchomości (np. mieszkania). Ponadto, rosnącą popularnością cieszy się również inwestowanie w nieruchomości położone poza granicami Polski. W takim przypadku, mogą rodzić się wątpliwości, w jakim kraju podatnik powinien zapłacić podatek związany z przychodami od danej nieruchomości.

Gdzie opodatkować przychód z najmu?

Zgodnie z polskimi przepisami, przychód z najmu nieruchomości jest opodatkowany w kraju, w którym nieruchomość jest położona. W przypadku jednak, gdy rezydent polski wynajmuje nieruchomość położoną za granicą, konieczne jest również przeanalizowanie przepisów konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Regulacje międzynarodowe są w tym zakresie zbieżne z polskimi – jako właściwy kraj opodatkowania wskazują kraj położenia nieruchomości.

Jak opodatkować przychód z najmu?

W przypadku, gdy rezydent polski osiąga przychód z najmu nieruchomości położonej za granicą, przychód powinien być zadeklarowany w obydwu krajach.

Analiza przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje natomiast, że w takiej sytuacji można zastosować odpowiednią metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania tj. metodę wyłączenia z progresją, bądź metodę kredytu.

W przypadku, gdy zgodnie z odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, to dochód z najmu nieruchomości położonej za granicą będzie opodatkowany zgodnie z regulacjami lokalnymi oraz zostanie zwolniony z opodatkowania w polskim zeznaniu podatkowym. W przypadku jednak, gdy zastosowanie ma metoda kredytu, to podatek zapłacony za granicą może być odliczony od podatku należnego w Polsce.

W przypadku, gdy właściwa jest metoda kredytu, warto pamiętać, że podatnik może wybrać sposób opodatkowania przychodów z najmu w Polsce na początku danego roku podatkowego. Przychód może zostać opodatkowany zgodnie ze skalą progresywną bądź ryczałtem. W związku z tym, u podatnika mogą powstać również obowiązki do wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości położonej za granicą jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Trudności mogą w szczególności dotyczyć określenia miejsca opodatkowania przychodu, prawidłowego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz określenia wysokości dochodu. W związku z tym, przy przygotowaniu takiego rozliczenia podatkowego konieczna jest dogłębna analiza przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.