Kilka dni temu zajmowaliśmy się rozliczeniem dochodów z inwestycji kapitałowych. Dziś też inwestycje, ale w inne aktywa i trochę o innych przychodach.

Jednym ze spotykanych sposobów inwestowania jest zakup różnych dóbr ruchomych/ rzeczy niekiedy o istotnej wartości. Mam na myśli np. zakup dzieł sztuki, wina czy starych samochodów. Późniejsza sprzedaż takich przedmiotów może skutkować uzyskaniem dochodu.

Przepisy są dość liberalne w zakresie opodatkowania dochodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych. Jeśli sprzedaż następuje po 6 miesiącach od zakupu (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) to ewentualny dochód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. W przypadku wcześniejszej sprzedaży dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej i powinien być wykazany przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Te reguły mają zastosowanie jeśli sprzedaż rzeczy nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku do rozliczenia znajdą przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że o tym czy dana działalność jest działalnością gospodarczą decyduje nie sam wpis w ewidencji ale sposób i charakter jej wykonywania. Jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że pomimo braku formalnej rejestracji w rzeczywistości podatnik prowadzi działalność gospodarczą może żądać od podatnika zapłaty podatku.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do inwestycji w aktywa zlokalizowane za granicą. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) zawarte przez Polskę najczęściej stanowią, iż przychody z inwestycji w majątek ruchomy podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika.

Ostatnio dość modne stało się inwestowanie w kryptowaluty. Kto kupił w odpowiednim momencie i sprzedał np. bitcoin’a mógł osiągnąć spory zysk. Pomimo, że kryptowaluty nie są prawnie uregulowane to jednak mogą być elementem prawnie skutecznej umowy (ich obrót nie jest prawnie zakazany). Oznacza to, że jeśli podatnik osiągnął dochód na takim obrocie to powinien go opodatkować. Obecnie dominującym poglądem (potwierdzonym również przez organy skarbowe) jest traktowanie takiego dochodu dla celów podatkowych jako pochodzącym z praw majątkowych. Dochody z praw majątkowych opodatkowane są według skali podatkowej 18 i 32%. W tym wypadku nie działa niestety reguła czasowa jak przy sprzedaży rzeczy.

Kolejnym interesującym źródłem przychodu jest udostępnianie powierzchni reklamową na swoich stronach internetowych. Wiele lat trwał spór z organami jak kwalifikować tego typu dochody a w szczególności czy mogą one być traktowane jako dochody z najmu. Organy z początku przeciwne takiej kwalifikacji po orzeczeniach sądowych ostatecznie uznały, że tego typu dochody mogą być uznane za dochody z najmu. Zatem można je opodatkować według skali lub ryczałtem. Niestety wyboru opodatkowania ryczałtem nie można dokonać wstecznie więc w zakresie rozliczenia za 2017 rok pozostają zasady ogólne.

Sprawdź również: