Kilka dni temu zajmowaliśmy się rozliczeniem dochodów z inwestycji kapitałowych. Dziś też inwestycje, ale w inne aktywa i trochę o innych przychodach.

Jednym ze spotykanych sposobów inwestowania jest zakup różnych dóbr ruchomych/ rzeczy niekiedy o istotnej wartości. Mam na myśli np. zakup dzieł sztuki, wina czy starych samochodów. Późniejsza sprzedaż takich przedmiotów może skutkować uzyskaniem dochodu.

Przepisy są dość liberalne w zakresie opodatkowania dochodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych. Jeśli sprzedaż następuje po 6 miesiącach od zakupu (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) to ewentualny dochód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu. W przypadku wcześniejszej sprzedaży dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej i powinien być wykazany przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Te reguły mają zastosowanie jeśli sprzedaż rzeczy nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku do rozliczenia znajdą przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że o tym czy dana działalność jest działalnością gospodarczą decyduje nie sam wpis w ewidencji ale sposób i charakter jej wykonywania. Jeśli podatnik zajmuje się sprzedażą rzeczy w sposób zorganizowany i ciągły  organ podatkowy może dojść  do wniosku, że pomimo braku formalnej rejestracji w rzeczywistości podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Co z kolei może skutkować koniecznością zapłaty podatku przez  podatnika..

Powyższe zasady mają również zastosowanie do inwestycji w aktywa zlokalizowane za granicą. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) zawarte przez Polskę najczęściej stanowią, iż przychody z inwestycji w majątek ruchomy podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika.

Trudności w rozliczeniu nadal mogą mieć podatnicy inwestujący w kryptowaluty. Od 2019 r. zmieniły się przepisy i wiadomo już, że dochody z kryptowalut zostały objęte 19% podatkiem podobnie jak inne dochody kapitałowe. Niemniej jednak za 2018 r. podatnicy muszą rozliczyć się „po staremu”.  Dominującym poglądem (potwierdzonym również przez organy skarbowe) jest traktowanie  dochodu z kryptowalut dla celów podatkowych jako pochodzącym z praw majątkowych. Dochody z praw majątkowych opodatkowane są według skali podatkowej 18 i 32%. W tym wypadku nie działa niestety reguła czasowa jak przy sprzedaży rzeczy. Wybór źródła to nie jedyna trudność dla inwestorów. Pozostają pytania czy dochód powstaje przy każdej transakcji sprzedaży/ zamiany jednej kryptowaluty na drugą czy może dopiero kiedy dojdzie do wymiany na walutę tradycyjną, jaki kurs zastosować, co może być kosztem itd.

Niestety rynek kryptowalut w 2018 roku nie okazał się dla inwestorów łaskawy. Większość z popularnych walut straciła na wartości co może oznaczać istotne straty dla inwestorów.

Przepisy podatkowe umożliwiają rozliczanie strat z dochodami uzyskanymi w kolejnych latach w ramach tego samego źródła dochodów. Jednakże zmiana przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z kryptowalut w 2019 r. praktycznie znosi taką możliwość w odniesieniu do straty poniesionej w 2018 r.

Dziękujemy za wytrwałość w śledzeniu naszych wpisów z cyklu „PIT Week” dotyczących rozliczeń osób fizycznych. W ramach podziękowań przekazujemy w Państwa ręce nasz raport dotyczący wybranych międzynarodowych aspektów rozliczeń osób fizycznych. Mamy nadzieję, że będzie pomocny dla tych z Państwa, których borykają się z kwestiami oddelegowań, czy bardziej skomplikowanych rozliczeń.