Niektórzy z nas czerpią pożytki z wynajmu, najczęściej nieruchomości (np. mieszkania). I choć sposobów na rozliczenie takich dochodów jest kilka (opodatkowanie progresywne, ryczałt lub stawka liniowa w przypadku wynajmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej), to o ile wynajem dotyczy nieruchomości położnej w Polsce, rozliczenie tych dochodów dla celów podatkowych nie powinno sprawiać kłopotu.

Zupełnie inaczej będzie w sytuacji, gdy wynajmowana przez polskiego rezydenta podatkowego nieruchomość położona będzie poza granicami Polski. W takim wypadku zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) przyznają zwykle prawo do opodatkowania takich dochodów również państwu położenia takiej nieruchomości.

Przykładowo Niemcy mają prawo do opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości położonej w Niemczech, uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego, o czym stanowi art. 6 ust. 1 polsko-niemieckiej upo. Analogicznie Polska miałaby prawo do opodatkowania dochodów osiąganych przez niemieckiego rezydenta podatkowego z najmu nieruchomości zlokalizowanej w Polsce.

No dobrze, ale przecież rezydent danego kraju podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji od swoich światowych dochodów, również tych posiadających źródło poza granicami Polski. Czy może dojść do podwójnego opodatkowania?

W przypadku nieruchomości położonej w państwie, z którym Polska zawarła UPO - co do zasady nie. Zależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania wynikającej z danej UPO dochód opodatkowany za granicą będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce (metoda wyłączenia z progresją – np. polsko-niemieckie UPO) bądź zagraniczny podatek będzie odliczalny od zobowiązania polskiego (metoda odliczenia).

Należy również pamiętać, ze zagraniczny dochód / podatek trzeba będzie wykazać w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego (również w sytuacji, gdy w Polsce rozliczamy się z najmu "ryczałtem").

Sprawdź również: