O planowanych zmianach w PIT i CIT pisaliśmy po ogłoszeniu przez ustawodawcę pierwszej wersji planowanej nowelizacji:

Szczególnie istotne z perspektywy osób fizycznych wydają się planowane zmiany w zakresie (i) dochodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych oraz (ii) odliczalności usług niematerialnych (która może wpłynąć na stosowane na naszym rynku formy zaangażowania współpracowników / menedżerów). Obecnie z niecierpliwością czekamy na nową wersję projektu.

Z kolei dla pracodawców, jako płatników PIT, ciekawy wydaje się być rozwój linii interpretacyjnej i orzeczniczej w zakresie opodatkowania świadczeń dla pracowników nie będących w podróży służbowej oraz dyskusja o uwzględnieniu (lub nie) kosztów paliwa w ryczałcie za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

O tych tematach będą mieli Państwo okazję porozmawiać z nami podczas najbliższego śniadania podatkowego „PIT w biznesie – zmiany przepisów i ich interpretacji”, które odbędzie się 14 września w Warszawie w restauracji Casa Pablo (Grzybowska 5a). Serdecznie zapraszamy!

Marek Gadacz, partner w Crido Taxand odpowiedzialny za obszar podatków osobistych.