Dziś na posiedzeniu rządu ma zostać przyjęty tzw. Polski Ład. Dziś też, Ministerstwo Finansów potwierdziło krążące ostatnio pogłoski o wprowadzeniu do projektu nowego podatku „od największych firm”.

Poniżej zebraliśmy garść informacji na temat tego, kogo nowy podatek miałby dotyczyć – warto jednak zaznaczyć, że są to informacje pochodzące z przekazów medialnych, wypowiedzi MF i strony rządowej. Kluczowe dla podatników będzie  brzmienie proponowanych przepisów, w szczególności w obszarze wyłączeń z nowego reżimu:

  • Podatek ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 % przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych. Ewentualny zapłacony CIT będzie mógł zostać odliczony.
  • Podatek ma wynieść 0,4 % przychodów firmy i 10 % „nadmiarowych” wydatków pasywnych (MF wskazuje na usługi niematerialne, koszty finansowania dłużnego i niezamortyzowane WNiP)
  • Podatkowi mają nie podlegać firmy ponoszące „realne wydatki inwestycyjne” (MF wskazuje m.in. na inwestycje strefowe),
  • Ponadto wyłączenia mają zostać przewidziane dla branży finansowej, nowych firm (dla pierwszych trzech lat), spółek z prostą strukturą właścicielską, spółek płacących estoński CIT oraz takich, które zarejestrowały odczuwalny spadek dochodów z powodu pandemii (wskazywany jest warunek min. 30% spadku obrotów), planowane zmiany mają również „nie dotykać MŚP”, co może sugerować, że są one skierowane do podatników osiągających przychody > 50 mln EUR.

Jak wskazuje MF, nowy podatek ma być wynikiem zmian łagodzących w obszarze składki zdrowotnej, które jednocześnie spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów NFZ o ponad 4,5 mld złotych, a to z kolei wymaga pokrycia przez budżet państwa.

Po przyjęciu przez rząd projekt skierowany zostanie do Sejmu, gdzie zgodnie z deklaracjami rządzących ma zostać przyjęty już na najbliższym posiedzeniu w dniach 15-17.09. Nowy podatek miałby wejść w życie już od stycznia 2022 roku, nie pozostawia to zatem znaczącej przestrzeni na jakiekolwiek sensowne konsultacje społeczne wprowadzonych zmian.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, podatek minimalny wzorowany jest na rozwiązaniach obowiązujących w USA (tzw. BEAT i GILIT), w Kanadzie oraz ostatnio przyjętym przez kraje G7 i G20 rozwiązaniu tzw. GLoBE (globalnym podatku minimalnym).