W wykazie prac legislacyjnych opublikowano ogólne założenia projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma implementować dyrektywę Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. (tzw. Dyrektywa Pillar 2), której celem jest wdrożenie w UE globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania.

Intencją projektu jest wprowadzenie do polskich regulacji systemu globalnego podatku minimalnego, który ma zapewnić minimalny globalny poziom efektywnego opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych i dużych grup krajowych (750 mln EUR na poziomie skonsolidowanym).

Co istotne, zamiast wprowadzania odpowiednich norm do ustawy o CIT, ustawodawca zdecydował się na uregulowanie zasad związanych z globalnym podatkiem minimalnym w odrębnym akcie prawnym (według doniesień prasowych ma on obejmować około 140 stron przepisów).

Projekt ma zostać przyjęty w III kwartale 2024 r. Natomiast z nieoficjalnych informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, ze prace nad tą ustawą są na zaawansowanym etapie i publikacji pierwszego projektu można spodziewać się już w marcu. Kiedy natomiast można oczekiwać wejścia w życie zmian wprowadzanych zapowiadaną ustawą? Według Ministerstwa Finansów ma to być 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu natomiast monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego.

Już dziś jednak widzimy, że pojawia się coraz więcej pytań firm o to, jakie obowiązki będą na nich ciążyć w związku z nowymi przepisami. Warto pamiętać, że chociaż od strony finansowej ciężar dyskusji jest na tym czy trzeba będzie „dopłacić” podatek (w Polsce, czy za granicą), to od strony procesowej, przygotowanie takiej kalkulacji stanowić będzie dla firm duże wyzwanie. Ustalenie potrzebnych danych, ich zakresu i zmiany poszczególnych elementów kalkulacji w czasie, zrobione na bazie zupełnie nowych przepisów i z uwzględnieniem wszystkich spółek w Polsce lub ich spółek zależnych za granicą, prawdopodobnie w tym samym czasie, w którym będzie wchodzić KSeF oraz JPK-CIT będą stanowić kolejne wyzwanie dla grup kapitałowych.

Jeśli zapowiadana ustawa potencjalnie dotyczy Państwa Grupy, to zapraszamy do kontaktu – udzielimy niezbędnego wsparcia w zakresie przygotowania się na wejście w życie zasad Pillar 2.


Zobacz film: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

Czasem zdarza się, że dwa państwa próbują nałożyć podatek na ten sam dochód. W filmie dowiesz się, jak takie konflikty są rozstrzygane, jakie jest znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak są one skonstruowane, oraz na jakie trudności można natrafić podczas korzystania z takich umów.