Na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane kolejne ostrzeżenie o optymalizacji podatkowej, tym razem dokonywanej przy użyciu podatkowych grup kapitałowych (PGK).

Ministerstwo Finansów wskazuje, że transakcje realizowane z wykorzystaniem tej optymalizacji polegały na przekazywaniu środków ze sprzedaży kluczowych składników majątku jako darowizny do spółki powiązanej.

Mechanizm optymalizacji obejmował realizację następujących kroków:

    1. Zmiana struktury udziałowej poprzez wprowadzenie do niej spółki w drodze wymiany udziałów (wysoki koszt nabycia udziałów).
    2. Utworzenie PGK.
    3. Sprzedaż majątku oraz dokonanie darowizny środków uzyskanych ze sprzedaży do udziałowca spółki dokonującej zbycia.
    4. Realizacja straty na zbyciu udziałów (wysoki koszt nabycia udziałów) rozliczona z dochodem z darowizny z kroku nr 3.

Według Ministerstwa Finansów istnieje wiele przesłanek przemawiających za tym, iż celem transakcji, o których mowa powyżej jest osiągnięcie korzyści podatkowej w formie uniknięcia opodatkowania dochodu, w tym m. in. uprzednia zmiana struktury podmiotów na bardziej skomplikowaną (łącznie z ekonomicznie nieuzasadnionym zaangażowaniem podmiotów pośredniczących), powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy podmiotami, brak rzeczywistych transferów finansowych (w transakcji dokonywana jest darowizna wierzytelności), czy nadużywanie przepisów o podatkowych grupach kapitałowych poprzez zawiązywanie PGK na okres 3 lat i jej rozwiązanie po okresie kilku miesięcy (po dokonaniu darowizny).

Tradycyjnie Ministerstwo Finansów informuje, iż ocena działań będzie należała w każdym indywidualnym przypadku do organów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia sztuczności działania podmiotów oraz wykazania przeprowadzenia transakcji przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, organy kontrolne określą konsekwencje przewidziane w prawie podatkowym. Niezależnie, należy liczyć się z tym, że pośrednim efektem tego komunikatu będzie ogólne zwiększenie zainteresowania urzędów kontrolami PGK.

Pełna Treść Komunikatu


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.