Niejednokrotnie przedstawialiśmy już na naszym blogu  informacje o nasilających się kontrolach spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych (Kontrole cen transferowych – czemu jest ich ostatnio tak dużo?). Jednocześnie w mediach coraz bardziej rozpowszechniana jest negatywna opinia mówiąca, iż to właśnie spółki z udziałem kapitału zagranicznego przyczyniają się do transferu dochodów wypracowanych w Polsce poza granice naszego kraju, do atrakcyjniejszych reżimów podatkowych. Z tego względu m.in. zagraniczne sieci sklepów wielkopowierzchniowych nie cieszą się obecnie dobrą sławą w kontekście powiązań z kapitałem zagranicznym, mimo iż kilkanaście lat temu witano je na polskim rynku z otwartymi ramionami.

Zgodnie z tą popularną obecnie opinią, organy kontroli skarbowej intensyfikują kontrole spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych ukierunkowane na zidentyfikowanie:

  • transferów praw własności intelektualnej, w tym racjonalności ekonomicznej i wartości transferu oraz wartości opłat licencyjnych,
  • nierynkowych warunków gospodarczych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • restrukturyzacji działalności,
  • zasadności umów o podziale kosztów, w tym wartości kosztów i warunków ich alokacji.

Wydawałoby się, że działania organów kontroli skarbowej skupiają się obecnie wyłącznie na zagranicznych grupach kapitałowych. Ministerstwo Finansów chce jednak zaprzeczyć temu stwierdzeniu w jednej z ostatnich odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie unikania płacenia podatków przez międzynarodowe koncerny i grupy podatkowe, twierdząc że zarówno prawo podatkowe jak i organy kontroli nie dyskryminują podatników w zależności od pochodzenia ich kapitału. Na dowód tego Ministerstwo Finansów przedstawia informację, że równolegle do prowadzonych kontroli skarbowych, urzędy kontroli skarbowych przystąpiły do szczegółowej analizy wszystkich polskich podmiotów (bez względu na to czy ich kapitał jest krajowy czy zagraniczny), których roczne przychody przekraczają miliard złotych. Prowadzone analizy mają na celu wytypowanie nieprawidłowości i błędów podatkowych.

Zakończenie tych analiz przewidywane jest na koniec III kwartału 2015 roku. Można się domyślić, iż taka analiza nie jest prowadzona jedynie dla celów statystycznych, ale jej skutkiem mogą być kolejne kontrole skarbowe, które będą dedykowane tym najczęściej występującym nieprawidłowościom podatkowym. Czy kontrola skarbowa zawita także do Państwa spółek? Najbliższy czas pokaże.

Źródło: Odpowiedź z dnia 30 lipca 2015 r. na interpelację poselską nr 33545

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.