Rząd przedstawił wczoraj pakiet antykryzysowy związany z pomocą ze strony Państwa dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Obecnie nie ma jeszcze szczegółowych zapisów ustawowych, dlatego też poniżej przedstawiamy jedynie ogólne informacje.

Wynagrodzenie pracowników 40-40-20

Po spełnieniu określonych kryteriów (np. spadek obrotów) pracodawca będzie mógł uzyskać dofinasowanie do 40% pensji pracownika, nie więcej jednak niż 40% średniego wynagrodzenia (koszt państwa). Jednocześnie czas i odpowiednio wynagrodzenie pracownika będą mogły zostać zmniejszone do 80% obecnych (koszt pracownika). Pozostałą kwotę wynagrodzenia zapłaci pracodawca z własnych środków (40% koszt pracodawcy).

Samozatrudnieni oraz osoby na umowach cywilnoprawnych

Rząd przewiduje również wparcie dla samozatrudnionych lub osób na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), u których w związku z epidemią istotnie obniżą się przychody (na razie brak szczegółów wartościowych). Wsparcie będzie realizowane w formie dopłat bezpośrednich dla takich osób i nie przekroczy 80% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie nie wiadomo również przez jaki czas będzie można skorzystać z dopłat.

Ulgi w płatnościach składek ZUS

Pracodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej będą mogli ubiegać się o odroczenie do czerwca płatności składek na ZUS, bez konieczności poniesienia kosztu opłaty prolongacyjnej. W późniejszym okresie będą mogli skorzystać z rozłożenia składek na raty.

Zasiłek opiekuńczy

Jeżeli szkoły/ przedszkola/ żłobki pozostaną zamknięte dłużej niż jest to obecnie przewidywane (obecnie do 25 marca) wydłużony zostanie również okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Obecnie z zasiłku mogą korzystać rodzice/ opiekunowie prawni płacący składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli dziecko nie ukończyło 8 roku życia. Nie jest jasne czy nowe przepisy podniosą wiek dziecka uprawniający do zasiłku. Warto zauważyć, że propozycje zmian do ustawy o koronawirusie opracowane przed kilkoma dniami w Senacie zakładały podniesienie wieku dziecka do 15 lat.

Deklaracje podatkowe PIT

Rząd zapowiedział przedłużenie terminu złożenia rocznych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych z 30 kwietnia na 30 czerwca.

Będziemy oczywiście wracać do tego tematu w kolejnych wpisach na naszym blogu po pojawieniu się konkretnych zapisów prawnych.

Zagrożenia związane z występowaniem koronawirusa oraz ograniczenia z tym związane w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej powodują konieczność podjęcia przez przedsiębiorców niestandardowych działań w różnych obszarach. Mogą one dotyczyć:

  • problemów z płynnością finansową / potrzebą szybkiego obniżenia kosztów,
  • spraw pracowniczych, w szczególności: zasad pracy zdalnej, świadczeń ZUS dla pracowników, świadczeń w przypadku kwarantanny,
  • ulgi w spłacie obowiązkowych zobowiązań podatkowych / ZUS,
  • kwestii zawartych kontraktów, w tym umów najmu.

Aby pomóc Państwu bezpiecznie, jak na istniejące okoliczności, prowadzić biznes, uruchomiliśmy w CRIDO infolinię, dedykowaną aktualnym wyzwaniom prawnym i podatkowym, będących następstwem epidemii koronawirusa.

Jesteśmy dla Państwa dyspozycji (nawet w godzinach wieczornych) w następujących obszarach doradztwa:

Zachęcamy również przedsiębiorców do przesyłania pytań związanych z tą niestandardową i trudną dla wszystkich sytuacją na adres coronavirus_info@crido.pl. W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia biznesu, nasi eksperci niezwłocznie się z Państwem skontaktują.