W dniu 15 września 2023 r. opublikowano znowelizowane rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Przepisy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i dotyczą raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zmiany względem projektu

W porównaniu z projektem rozporządzenia przekazanym do konsultacji publicznych, w opublikowanych nowelizacjach rozporządzeń pojawiło się kilka wartych odnotowania zmian.

Po pierwsze, zgodnie z zapowiedzią z XVII posiedzenia Forum Cen Transferowych, ostatecznie zrezygnowano z wprowadzenia nowego wskaźnika ogólnej rentowności podmiotu – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. O trudnościach i wyzwaniach związanych ze skalkulowaniem nowego wskaźnika informowaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu. Rezygnacja z jego wprowadzenia jest więc niewątpliwie dobrą wiadomością.

Oprócz powyższego, zmodyfikowany został sposób przedstawiania informacji o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy. Zrezygnowano z obowiązku przypisania odpowiedniego kodu opisującego kategorię podmiotu na rzecz informowania o posiadaniu statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy poprzez wskazanie odpowiedniego kodu przy wyborze metody weryfikacji cen transferowych.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu wynikają z uchylenia przepisów dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych – z informacji TPR usunięte zostały pola związane z tymi transakcjami, a także doprecyzowano treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen (przypominamy, że począwszy od raportowania cen transferowych za 2022 r., oświadczenie to będzie wbudowane w informację TPR).

Wskutek wprowadzonych zmian, nowe brzmienie otrzymał załącznik do rozporządzeń, zawierający objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.

Koniec formularza interaktywnego PDF

O ile zmiany w zakresie danych przekazywanych w ramach informacji TPR można uznać za kosmetyczne, to jeśli chodzi o sposób wypełniania i składania informacji TPR do organów podatkowych, w tym roku podatników czeka zmiana, którą można śmiało określić jako rewolucyjną. Raportowanie za 2022 r. nie będzie już bowiem odbywało się poprzez dobrze znane z poprzednich lat rozwiązanie w postaci formularza interaktywnego PDF. Za 2022 r. ceny transferowe będą natomiast raportowane poprzez rozwiązanie udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Na moment publikacji niniejszego artykułu nowe rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne, natomiast budzi ono pewne wątpliwości / obawy dotyczące sposobu importowania, uzupełniania danych, czy też wizualizacji uzupełnionej informacji TPR.

Oczekiwanie na kolejne kroki MF

Zgodnie z zapowiedziami w najbliższych dniach światło dzienne powinny ujrzeć ostateczne wersje struktur logicznych (schem) informacji o cenach transferowych, a także nowe narzędzie do raportowania informacji o cenach transferowych. Ponadto niebawem można się spodziewać IV wersji Informatora TPR. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, jak tylko dostępne będą nowe schemy i narzędzie do raportowania, a także zaktualizowany Informator TPR.

Po publikacji nowej schemy i narzędzia do wypełniania informacji TPR planujemy zorganizować webinarium, podczas którego będziemy chcieli przybliżyć zmiany w sposobie raportowania informacji względem poprzednich lat, w tym przede wszystkim nowy sposób uzupełniania, podpisywania i wysyłki informacji TPR do organów podatkowych. O szczegółach poinformujemy w naszym kolejnym wpisie.


Zobacz kurs: Ceny transferowe