Spory co do opodatkowania VAT dotacji nie są zjawiskiem nowym dla doradców podatkowych. Nie znaczy to jednak, że nie budzą nadal emocji.

Tym bardziej cieszy jednoznaczne stanowisko, jakie w sprawie z udziałem zespołu Tax Litigation CRIDO w składzie Alicja Sarna i Tomasz Antosiewicz, przy wsparciu Radosława Żuchowskiego, Michała Borowskiego oraz Romana Namysłowskiego, zajął WSA w Warszawie opowiadając się za brakiem opodatkowania VAT dotacji otrzymanej przez Fundację Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, w ramach projektu polegającego na stworzeniu Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH).  

W otrzymanej przez Fundację interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że skoro projekt, na który Fundacja otrzymała dotację, był podzielony (z przyczyn organizacyjnych) na poszczególne części, którym oszacowano budżety, to zasadna jest ich odmienna ocena podatkowa. Zdaniem Dyrektora, dotacja w zakresie, w jakim obejmowała budżety świadczeń realizowanych na rzecz przedsiębiorców, powinna stanowić podstawę opodatkowania VAT. Dyrektor podkreślił, że w tym zakresie dotacja stanowi bowiem dopłatę do świadczeń realizowanych na rzecz oznaczonych podmiotów – pomimo tego, że w momencie otrzymania dotacji, Fundacja była w stanie jedynie oszacować liczbę i rodzaj świadczeń do zrealizowania, a także liczbę potencjalnych odbiorców świadczeń (nie identyfikując ich bezpośrednio). W zakresie części dotacji przeznaczonej na pozostałe działania projektowe, Dyrektor potwierdził stanowisko Fundacji, że dotacja ma charakter ogólny i nie stanowi podstawy opodatkowania VAT. 

WSA w Warszawie, uzasadniając uchylenie interpretacji, potwierdził naszą argumentację, że szacunkowe i przybliżone określenie liczby świadczeń i odbiorców na potrzeby budżetowania nie pozwala na identyfikację związku pomiędzy dotacją a wartością określonych świadczeń.  

Niezależnie, w ustnych motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że dotacja otrzymana na utworzenie EDIH ma charakter kosztowy i ogólny, ponieważ służy sfinansowaniu całości wydatków Fundacji na realizację projektu.  

Wczorajszy wyrok jest istotny ze względu na ocenę przez sąd administracyjny konkretnego projektu, realizowanego w Polsce przez szereg innych podmiotów, które mogą pozostawać w niepewności co do opodatkowania VAT otrzymanych dotacji. Poprzez uzyskanie powyższego wyroku WSA w Warszawie, zrobiliśmy pierwszy krok ku wyjaśnieniu tej kwestii. 

Liczymy, że uzasadnienie pisemne odzwierciedli stanowczość oceny przedstawionej w ustnych motywach rozstrzygnięcia, a także że przyczyni się do rozstrzygnięcia wątpliwości wszystkich podmiotów realizujących projekty analogiczne do tego Fundacji. 


Zobacz film: Korekta VAT w zakresie odliczenia

Mechanizm korekty odliczenia VAT jest niezwykle interesujący, ale jednocześnie skomplikowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu.