W dobie rosnących rachunków za energię elektryczną coraz więcej przedsiębiorców sięga po odnawialne źródła energii w ramach prowadzonej działalności. Jednym z najczęściej wybieranych źródeł zasilania są panele słoneczne. Czy podlegają one opodatkowaniu PON?

Panele fotowoltaiczne są urządzeniami składającymi się z ogniw fotowoltaicznych, których zadaniem jest zamiana promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Co do zasady sposób przytwierdzania paneli do budynków (np. za pomocą specjalnego systemu kotew) lub do konstrukcji wsporczych (np. za pomocą odpowiednich uchwytów i śrub) nie powoduje uszczerbku na danym budynku czy konstrukcji, na których są zamontowane. Oznacza to, że panele mogą być z łatwością demontowane.

Rodzaj konstrukcji i sposób montażu rzutuje także na kwestię opodatkowania PON. Oceniając tak opodatkowane panele fotowoltaiczne, możemy bowiem spotkać się z dwoma sytuacjami, które charakteryzują się odmiennym opodatkowaniem.

Pierwsza dotyczy paneli zamontowanych na konstrukcjach wsporczych, do których panele są przytwierdzone za pomocą kotew. W myśl jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych  w takim przypadku  za budowle dla potrzeb PON, należy uznawać jedynie ich części budowlane – konstrukcje wsporcze (najczęściej – fundamenty). Innymi słowy – opodatkowaniu podlegać będą jedynie części budowlane, z wyłączeniem części technicznych (np. samego panelu).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku paneli montowanych na dachach budynków – choć w myśl orzecznictwa również tego rodzaju panele są opodatkowane jedynie od ich części budowlanych (por. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt III FSK 4257/21 oraz powiązany z nim wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1334/20). Częścią budowlaną jest jednak w tym przypadku „budynek” do którego panele są przymocowane, a ten nie jest opodatkowywany od swojej wartości, ale od powierzchni użytkowej. Tym samym, w przypadku paneli montowanych na budynkach, opodatkowaniu podlegać będą jedynie budynki (które co do zasady i tak podlegałyby opodatkowaniu od ich powierzchni użytkowej).

Opisany powyżej sposób opodatkowania paneli fotowoltaicznych, wynikający z orzecznictwa sądów administracyjnych, wydaje się prawidłowy i zgodny z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz aktualnym brzmieniem przepisów. Pozostaje zatem jedynie mieć nadzieję, że – w przypadku potencjalnych sporów w tym zakresie – dotychczasowa linia orzecznicza, zgodnie z którą opodatkowane PON są wyłącznie części budowlane paneli fotowoltaicznych zostanie utrzymana.