Ministerstwo Finansów zdążyło nas już przyzwyczaić do dość nietypowej formy komunikacji z podatnikami poprzez wydawanie tzw. ostrzeżeń podatkowych. Tym razem w piątek, 3 listopada, na dywanik zostały wezwane dwie struktury:

  • pierwsza, w których wypłata dywidend z polskiej spółki operacyjnej następuje na rzecz zagranicznego udziałowca UE/EOG (nazywanego „spółką pośredniczącą”), którego udziałowcem z kolei jest spółka spoza UE/EOG,
  • druga, w której wypłata następuje w tej samej sekwencji, ale dodatkowo spółki operacyjne w Polsce są zarządzane przez Polski podmiot zarządzający.

W ocenie MF w obydwu przypadkach może dochodzić do nadużyć podatkowych polegających na wykorzystywaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami w ramach UE/EOG. Ministerstwo wskazuje, iż gdyby spółka spoza UE/EOG była bezpośrednim udziałowcem polskiego podmiotu, zwolnienie to nie przysługiwałoby jej, a zidentyfikowane przez MF struktury, dzięki wykorzystaniu korzystnego reżimu spółki pośredniczącej, pozwalają takiego opodatkowania uniknąć. Takie struktury mogą zdaniem MF podlegać ocenie z perspektywy wprowadzonej w 2016 r. do ustawy o CIT tzw. „małej klauzuli dywidendowej” (art. 22c ustawy o CIT), która pozwala na niestosowanie zwolnienia z podatku u źródła w przypadku gdy głównym lub jednym z głównych celów danej transakcji, uznanej za nierzeczywistą było osiągnięcie zwolnienia z podatku. Dodatkowo, w drugim schemacie MF wskazuje iż miejsce efektywnego zarządu spółki pośredniczącej może być w Polsce, jeśli spółka zarządzająca mająca siedzibę w RP de facto wykonuje wszystkie czynności związane z inwestycjami danej spółki operacyjnej.

Ministerstwo zastrzega, iż kwestia czy doszło do nadużycia prawa w danym przypadku będzie rozstrzygana zarówno w oparciu o dokumenty finansowo-księgowe i korporacyjne (umowy, akty organów zarządczych) jak również analizie korespondencji czy zeznań świadków.

W naszej ocenie, ewentualne zastosowanie art. 22c powinno być poprzedzone gruntowną analizą okoliczności w jakich dochodzi do wprowadzenia do struktury spółki nazywanej przez MF „pośrednicząca” (np. utworzenie joint-venture inwestorów, dostęp do finansowania inwestycji, możliwości ułożenia rozliczeń pomiędzy inwestorami w sposób nieznany prawu polskiemu itp.), a także z uwzględnieniem specyfiki danego biznesu.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.