Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przedłuża do 31 października 2021 r. obowiązywanie obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących wjazdu na terytorium Polski.

Oznacza to, że utrzymany zostanie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po wjeździe do Polski przez wewnętrzną (Schengen/UE) oraz zewnętrzną granicę oraz wypełnienia elektronicznej Karty Lokalizacji Podróżnego (dotyczy jedynie osób przekraczających granicę państwową RP statkiem powietrznym).

Znowelizowane rozporządzenie zakłada zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe. Stanowi to odstępstwo od dotychczasowych przepisów.

Zmienione przepisy przewidują także inne, niewielkie modyfikacje dotychczasowych, obostrzeń m.in:

  • uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem granicy RP na odcinku z Ukrainą (tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów). To ważna i oczekiwana zmiana, gdyż polskie granice są zamknięte dla podróżujących od wiosny 2020 r. Jednocześnie, rozporządzenie utrzymuje ograniczenie pasażerskiego transportu kolejowego przez granicę z Białorusią,
  • rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP o uczestników międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium RP oraz osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu.

Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów doprecyzowuje przepisy dotyczące posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 września 2021 r.