Na stronie internetowej OECD pojawiły się ostatnio nowe statystyki dotyczące MAP (procedury wzajemnego porozumiewania się).

Dla przypomnienia, MAP jest procedurą wszczynaną na wniosek podatnika z organami podatkowymi, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania kapitału lub dochodu z działalności prowadzonej przez podatnika na terenie różnych jurysdykcji podatkowych.

Do 1 stycznia 2016 roku organy podatkowe krajów członkowskich OECD miały dowolność w zakresie ujawniania informacji o prowadzonych postępowaniach dotyczących MAP. Od 1 stycznia 2016, w wyniku wypracowanego i przyjętego przez OCED Action Plan 14 w ramach projektu BEPS, sformalizowano wymagania dotyczące prowadzenia procedur MAP oraz zakresu ujawnianych informacji.

Z opublikowanych przez OECD statystyk wynika, że 59% rozstrzygnięć procedur eliminuje problem podwójnego opodatkowania, a tylko 1% złożonych wniosków o wszczęcie podlega odrzuceniu lub nie dochodzi do zawarcia porozumienia.

Przedmiotem większości procedur są rozliczenia z obszaru cen transferowych. Niestety, średni czas rozstrzygnięcia tych spraw jest dłuższy niż procedur dotyczących innych obszarów. Dla procedur z obszaru cen transferowych wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 średni czas rozstrzygnięcia wynosił 33,5 miesiąca, a w przypadku pozostałych 26,5 miesiąca.

Jak wynika z opublikowanych statystyk, polskim organom podatkowym udało się w 2016 roku rozstrzygnąć 28 procedur. Na dzień 31 grudnia 2016 roku krajowe organy podatkowe były stroną 78 procedur, które zostały rozpoczęte jeszcze przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

W naszej ocenie obowiązek publikacji statystyk przez organy podatkowe przyczyni się do transparentności prowadzonych procedur MAP, co z kolei może mieć bezpośredni wpływ na skrócenie czasu ich trwania.

Coroczna publikacja danych może również skutkować zwiększeniem świadomości podatników o możliwości wykorzystywania tego instrumentu w sytuacji, kiedy organy podatkowe dokonały doszacowania podstawy wymiaru podatku dochodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem w formie graficznej na stronie OECD.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.