Organy podatkowe i sądy dość często miewają problem z określeniem, czy w danym przypadku występuje związek kosztu z przychodem. Czasami problem dotyczy oceny, czy wydatek został poniesiony racjonalnie  (por. smutne wyroki NSA) a czasami, czy w ogóle został poniesiony (por. czy urzędnicy chcą przejąć nasze długi).

W tym kontekście może cieszyć niedawny wyrok NSA, w którym sąd uznał, że wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości, która następnie (wraz z kredytem) została przejęta przez spółkę matkę w wyniku likwidacji spółek zależnych, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Sąd słusznie wskazał, że istnieje oczywisty związek pomiędzy płaconymi odsetkami a przychodami generowanymi przez przejęte nieruchomości i nie podzielił argumentacji organu, że… odsetki te są płacone w związku z przejęciem długu. Organ argumentował, że podstawą do zaliczenia odsetek w koszty podatkowe nie jest art. 15 ust. 1 updop a regulacje kodeksu cywilnego, gdyż - zdaniem organu - celem spłaty przejętych zobowiązań jest wykonanie zobowiązania a nie uzyskanie przychodu. Żeby wzmocnić argumentację, organ przywołał jeszcze zasady sukcesji generalnej, która a) nie występuje w przypadku likwidacji spółki zależnej b) nie ma i tak nic do rzeczy, bo nie dotyczy kosztów zaliczonych przez spółki likwidowane, które miałby być rozpoznane przez spółkę matkę, ale własnych kosztów spółki matki.

Jak widać, są różne stopnie trudności w uchwyceniu związku kosztu z przychodem. Tu na szczęście okazał się być dla sądu wystarczająco namacalny.

Wyrok NSA z 27 marca 2015 r. sygn. II FSK 233/13

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.