Często spotykany schemat transakcji przejęcia spółki zakłada powołanie spółki celowej, która ma stać się bezpośrednim udziałowcem spółki nabywanej. W praktyce spółka celowa nie posiada wystarczających środków na transakcję, dlatego konieczne jest zaciągnięcie przez nią finansowania dłużnego – zewnętrznego (bankowego) lub wewnątrzgrupowego (finansowanie transakcji kapitałem spotyka się stosunkowo rzadko, raczej w przypadku mniejszych transakcji). Zgodnie z opisywanym schematem, po nabyciu udziałów spółka celowa jest łączona ze spółką, której udziały są nabywane, przy czym spotykane są połączenia w obu kierunkach, tj. zarówno spółka celowa, jak spółka nabywana mogą być spółkami przejmującymi. Powodów dla takiego zakończenia transakcji jest kilka – uproszczenie struktury kapitałowej, przyspieszenie potencjalnych dystrybucji zysków do właściciela grupy, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i kosztów to tylko najbardziej oczywiste.

Równie widoczną konsekwencją wydaje się również poprawa efektywności podatkowej struktury. Po połączeniu potencjalny dochód z działalności operacyjnej spółki nabywanej jest pomniejszany o koszt związany z finansowaniem (odsetki). Tak przynajmniej wynikało z dominującej dotychczas praktyki. Wątpliwości organów co do możliwości obniżania w opisanej sytuacji dochodu o koszt odsetkowy pojawiały się rzadko – przykładowo w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że w przypadku połączenia odwrotnego, tj. gdy spółka, której udziały zostały nabyte ze środków pochodzących z pożyczki staje się spółką przejmującą nie można uznać, że wydatek na odsetki od przejętej pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodów z uwagi na brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodami podatnika. Niemniej jednak, zgodnie z dominującą linią interpretacyjną prawo do rozpoznaniu kosztów podatkowych nie było kwestionowane.


Szukasz podatkowych newsów?
Zapisz się na bieżące powiadomienia na blogu podatkiwbiznesie.pl!


Warto się zastanowić czy – w kontekście działań mających na celu uszczelnianie systemu podatkowego oraz eliminację schematów optymalizacji podatkowej – opisane powyżej rozwiązanie będzie nadal tolerowane przez organy skarbowe. Choć w istocie właściwsze wydaje się pytanie – jak długo jeszcze będzie ono dopuszczalne.  Temat finansowania to jeden z filarów działań – zarówno międzynarodowych, jak i polskich – mających na celu zwalczanie nadużyć podatkowych. Pochyla się nad nim OECD w ramach projektu BEPS (Działanie 4), Komisja Europejska (w projekcie najnowszej dyrektywy przeciwko nadużyciom istotna część poświęcona jest niedostatecznej kapitalizacji), czy wreszcie rodzimy ustawodawca (przepisy o niedostatecznej kapitalizacji zostały zaostrzone niespełna dwa lata temu). Wydaje się więc, że jest wyłącznie kwestią czasu kiedy również organy podatkowe zaczną się baczniej przyglądać schematom pozwalającym na zwiększenie efektywności podatkowej, m.in. dzięki optymalnej strukturze finansowania transakcji.


Czeka Cię transakcja M&A w Polsce i/lub zagranicą?
Zgłoś swój udział w Crido M&A Forum (podatki, prawo, dotacje).
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat M&A na Crido M&A Forum.