Ministerstwo Finansów zgodne z wcześniejszymi deklaracjami przygotowuje projekty rozporządzeń w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej, mające na celu odroczenie obowiązków podatkowych i administracyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Dla większości podatników, termin ten zostanie przedłużony do dnia 31 maja 2020 r. Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, których działalność jest wolna od CIT na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. W uzasadnieniu do projektu podano, iż ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia, a z uwagi na to, że proponowane rozwiązanie jest korzystne dla podatników jest możliwe by odstąpić od vacatio legis.

Ponadto, Ministerstwo Finansów opublikowało dziś na swoim Twitterze wpis z zapowiedzią, że w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki związane między innymi ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej. Ministerstwo wraz zapowiedzią nie opublikowało jeszcze projektu rozporządzenia zawieszającego powyżej wymienione obowiązki.