Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, który jest zbieżny z wcześniejszymi zapowiedziami z Forum KSeF Crido, planowane jest przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Nową datą wejścia w życie obowiązku korzystania z nowego systemu jest 1 lipca 2024 r.

Co przesunięcie terminu oznacza dla przedsiębiorstw?

Pół roku dodatkowego czasu na przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to efekt wsłuchania się w głosy przedsiębiorców, którzy widząc wpływ KSeF na procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwie i czasochłonność wdrożenia, sygnalizowali zagrożenia związane z niewystarczającym czasem na przygotowania. Tak przekrojowy projekt, obejmujący wiele działów w organizacji, konieczność ustaleń z kontrahentami, zmiany w procesach biznesowych i wreszcie wymóg dostosowania systemów finansowo-księgowych wymaga czasu, którego dla wielu przedsiębiorców przy założeniu wdrożenia z dniem 1 stycznia 2024 obligatoryjnego systemu zwyczajnie by nie wystarczyło.

Jakie inne zmiany zapowiedziało Ministerstwo?

Niektóre rodzaje faktur nie będą objęte KSeF. Są to faktury konsumenckie (B2C), a także bilety spełniające funkcję faktur, w tym paragony na autostradach płatnych.

Ministerstwo Finansów wydłużyło też o dodatkowe pół roku termin na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT. Oznacza to, że KSeF stanie się dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Do 31 grudnia 2024 r. podatnicy będą mogli wystawiać faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone w dotychczasowej formie. Ponadto, ważnym usprawnieniem jest również potwierdzenie, że w przypadku awarii po stronie podatnika, będzie możliwość wystawienia faktur w trybie offline i dostarczenia ich do KSeF następnego dnia po wystawieniu.

Ministerstwo Finansów przewiduje także liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

W jaki sposób uwzględnić zapowiadane zmiany?

Mając na uwadze realny czas trwania projektów wdrożeniowych, przesunięcie terminu nie powinno wpływać na wstrzymanie prac przygotowawczych, szczególnie w dużych organizacjach. Dodatkowy czas daje możliwość przeprowadzenia prac przygotowawczych, w tym dokładnego zaplanowania procesów biznesowych i przeprowadzenia niezbędnych ustaleń z kontrahentami.

Niezbędne jest także śledzenie procesu legislacyjnego. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, nowa wersja projektu dot. obowiązkowego KSeF pojawi się na przełomie lutego i marca. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, gdzie będziemy informować Państwa o kolejnych istotnych zmianach dot. Krajowego Systemu e-Faktur.

***