W internetowej bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pojawiła się decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca Polsce na wprowadzenie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. Dokument nie został jeszcze formalnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie ma więc wiążącego statusu i będzie jeszcze dyskutowany przez Ecofin (unijna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych), jednak trudno oczekiwać na tym etapie zmian w stosunku do opublikowanej właśnie wersji.

Decyzja Rady[1] to długo oczekiwana odpowiedź na wyrażone pod koniec marca stanowisko Komisji Europejskiej. W dokumencie Rada Unii Europejskiej podtrzymuje stanowisko Komisji w zakresie zgody na wprowadzenie KSeF, z jedną, za to dość fundamentalną zmianą.

Zgodnie z dokumentem, zgoda na obowiązkowy KSeF miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Ponieważ nasz system stanowi tzw. środek specjalny, czyli odstępstwo od zasad Dyrektywy VAT, póki co zgoda na jego wprowadzenie ma charakter czasowy i dotyczy funkcjonowania pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2026 roku. Oczywiście po tym okresie, Polska będzie mogła wystąpić o przedłużenie funkcjonowania wdrożonego mechanizmu, o ile przyczyni się on do zwalczania oszustw w VAT lub uprości system poboru podatku.

Przypominamy, że wejście w życie obligatoryjnego KSeF uzależnione jest nie tylko od zgody instytucji unijnych, ale też przygotowania nowej ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur, ponieważ obecnie obowiązująca ustawa dotyczy jedynie systemu fakultatywnego.

Decyzja Rady UE w pozostałym zakresie jest dość lakoniczna, zawiera jednak (podobnie jak wcześniejsze stanowisko Komisji) informację o tym, że KSeF ograniczony będzie do podmiotów z siedzibą na terytorium Polski. Z niecierpliwością oczekujemy zatem na krajowe rozwiązanie precyzujące, jak w kontekście KSeF powinni postępować podatnicy VAT zarejestrowani w Polsce, ale przy tym nieposiadający na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności czy też po prostu rejestrację VAT np. z tytułu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Warto również nadmienić, że w decyzji brak jakichkolwiek wzmianek o konieczności raportowania w ramach KSeF transakcji takich jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług, które pojawiły się we wcześniejszym stanowisku Komisji. Oczywiście nie oznacza to, że z cała pewnością tego typu transakcje nie będą raportowane w KSeF – z końcową oceną należy się wstrzymać do przedstawienia regulacji projektowanych w Ministerstwie Finansów.

A propos Ministerstwa Finansów, miejmy nadzieję, że po uzyskaniu decyzji Rady Unii Europejskiej przedstawiciele resortu przetną raz na zawsze spekulacje na temat terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF i w oficjalnym komunikacie padnie w tym zakresie konkretna data. Dotychczasowa sytuacja powodowała bowiem wśród podatników dużą dawkę niepewności w zakresie tego, kiedy będą musieli być gotowi do wdrożenia nowych regulacji, a tym samym dezorganizowała przygotowania do wdrożenia KSeF, które znaczna część podatników już rozpoczęła i systematycznie uświadamia sobie, jak ogromne jest to wyzwanie.

Z kolei w kontekście tych, którzy rozpoczęli lub właśnie rozpoczynają przygotowania do wdrożenia, należy nadmienić, że pełne dostosowanie procesów biznesowych i podatkowych funkcjonujących w organizacji do wymagań KSeF jest procesem zdecydowanie kompleksowym i czasochłonnym, wobec czego odroczenie obligatoryjnego KSeF o kilka miesięcy nie powinno zbyt wiele zmieniać w ich sytuacji i nie skutkuje koniecznością weryfikacji przyjętego już kalendarza przygotowań, zwłaszcza, że sama decyzja nie zmienia istoty funkcjonowania KSeF czy schemy, w ramach której należało będzie przygotowywać faktury – w tym zakresie kluczowe będzie stanowisko Ministerstwa Finansów.

Z kolei dla tych, którzy prac nad wdrożeniem KSeF jeszcze nie rozpoczęli, licząc na to, że system jednak nie wejdzie w życie, decyzja Rady UE to przysłowiowy „ostatni dzwonek”, żeby te przygotowania należycie zaplanować i ułożyć harmonogram działań tak, aby osiągnąć gotowość do raportowania w KSeF.

[1] Opisywaną decyzję można znaleźć pod adresem http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9217-2022-INIT/PL/pdf

 

Sprawdź nasze kursy online na CRIDOTEKA: