Jeśli wynagrodzenie z tytułu usług niematerialnych zostało zakwalifikowane na podstawy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysk przedsiębiorstwa opodatkowany w kraju nierezydenta, płatnik będzie uprawniony do niepobrania podatku u źródła, bez konieczności przeprowadzania poszerzonej weryfikacji (w zakresie m.in. statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela czy prowadzenia przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej), jeżeli wartość wynagrodzenia wypłaconego na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 2.000.000 zł. Konieczność przeprowadzenia dodatkowej, poszerzonej weryfikacji, została przewidziana przez ustawodawcę w stosunku do tych wypłat, tylko i wyłącznie gdy przekraczają kwotę 2.000.000 zł na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2264/19