WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, aby pełna weryfikacja kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym była niezbędna niezależnie od wartości nabywanych usług. W przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających 2 mln złotych w trakcie roku podatkowego, płatnik jest uprawniony do niepobierania podatku u źródła w oparciu jedynie o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszej weryfikacji, o której mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2400/19