WSA w Warszawie w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2943/15) stwierdził, że przyprawy i mieszanki przypraw są produktami podobnymi, które na gruncie VAT powinny być traktowane w jednakowy sposób. Oznacza to, że przepisy ustawy o VAT różnicujące stawki na dostawę tych produktów naruszają zasadę neutralności podatku VAT. 

Regulacje unijnej dyrektywy VAT dają ustawodawcom państw członkowskich UE możliwość ustalenia obniżonych stawek VAT w odniesieniu do wybranych towarów. Różnicowanie stawki VAT w przepisach krajowych nie może jednak prowadzić do naruszenia zasady neutralności VAT poprzez stosowanie różnych stawek VAT do produktów podobnych.

Sprawa, która była przedmiotem rozstrzygnięcia WSA dotyczyła stawki VAT na przyprawy oraz mieszanki przypraw. Zgodnie z polskimi przepisami, te pierwsze opodatkowane są stawką podstawową 23%, zaś mieszanki stawką obniżoną 8%. Prowadzi to do sytuacji, gdy przykładowo pieprz czarny opodatkowany jest inną stawką VAT niż pieprz czarny z dodatkiem kolendry. Zdaniem podatnika, są to towary podobne, wobec czego powinien mieć prawo do stosowania obniżonej stawki VAT zarówno do mieszanek, jak również przypraw.

WSA w omawianym wyroku potwierdził stanowisko podatnika. Stwierdził, że stosowanie odmiennych stawek na wskazane produkty stanowi naruszenie zasady neutralności VAT. Sąd w uzasadnieniu ustnym podkreślił, że badając podobieństwo danych towarów należy patrzeć przez pryzmat „statystycznego” zwykłego konsumenta i funkcji, jakie posiada nabywany towar. W tym przypadku przyprawy i mieszanki spełniają tę samą funkcję – uzyskania lepszego smaku i zapachu. Wobec tego obniżona stawka VAT powinna być stosowana zarówno do mieszanek przypraw, jak również przypraw.

Warto podkreślić, że ustawa o VAT zawiera wiele innych, kontrowersyjnych różnicowań towarów, które mogą być podobne z punktu widzenia konsumentów. Chodzi między innymi o różnicowanie stawki VAT na ciastka i pieczywo (w zależności od terminu przydatności do spożycia), wafle (w zależności od zawartości wody), czy też stosowania różnych stawek VAT do kawy zbożowej i kakao albo chipsów i słonych paluszków. O zgodności tych przepisów z prawem unijnym z pewnością będziemy wiedzieli więcej po ogłoszeniu planowanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości (C-499/16), dotyczącego różnicowania stawek VAT na ciastka i wyroby ciastkarskie. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie NSA skierowało 16 czerwca 2016 r. (sygn. I FSK 2078/14).


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.