Walka z koronawirusem znalazła odzwierciedlenie w jeszcze jednej zmianie w zakresie VAT – tym razem skutkującej konkretnym obniżeniem poziomu opodatkowania dla środków odkażających, powszechnie dziś wykorzystywanych dla celów profilaktycznych.

24 kwietnia ogłoszono rozporządzenie modyfikujące zasady stosowania obniżonej (8%) stawki VAT w odniesieniu do środków odkażających. W największym skrócie, jego celem jest rozszerzenie katalogu listy środków, które mogą korzystać z obniżonej stawki VAT, poprzez rezygnację z odwołania do PKWiU, które do tej pory było kluczem do zastosowania stawki obniżonej. Oczywiście ma to związek z bieżącą sytuacją pandemiczną i faktem upowszechnienia produkcji różnego rodzaju środków dezynfekujących i odkażających wykorzystywanych w profilaktyce ochrony zdrowia. Warto zweryfikować, czy sprzedawane (bądź nabywane) przez danego podatnika środki korzystają lub mogłyby skorzystać z obniżonej stawki VAT zwłaszcza w takim kontekście, iż w niektórych przypadkach może się to wiązać z wygenerowaniem oszczędności podatkowych, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę, że rozporządzenie stosowane jest niejako z mocą wsteczną, tj. od 1 marca 2020 roku.

>> http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000736