MF opublikowało projekt objaśnień w zakresie pakietu rozwiązań „SLIM VAT”. Do 1 lutego 2021 r. podatnicy i inne zainteresowane podmioty mogli zgłaszać uwagi i opinie w sprawie dokumentu przed sfinalizowaniem jego treści w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych.

Mimo bowiem, że MF zapowiadało, iż regulacje dotyczące SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców, w rzeczywistości okazało się, że część zmian implikuje liczne wątpliwości podatników i stanowi znaczące wyzwanie w zakresie rozliczeń VAT. Chodzi przede wszystkim o przepisy w zakresie faktur korygujących in-minus.

Nowe warunki rozliczenia faktury korygującej in-minus zakładają, iż obniżenie podstawy opodatkowania VAT i VAT należnego może być dokonane w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem jednak, że (i) z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługi warunki obniżenia podstawy opodatkowania, (ii) warunki te zostały spełnione, co (iii) wynika z dokumentacji, którą dysponuje oraz (iv) wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Jednocześnie, regulacje SLIM VAT po stronie nabywcy wprowadziły obowiązek zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione / spełnione. W konsekwencji, obowiązek korekty VAT naliczonego od 1 stycznia 2021 r. uzależniony jest nie – jak dotychczas – od momentu otrzymania faktury korygującej, a od momentu uzgodnienia / spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania i całkowicie „oderwany” od samego dokumentu w postaci rzeczonej faktury korygującej.

Chcemy wskazać, że w zakresie kluczowej kwestii budzącej największe wątpliwości z pakietu SLIM VAT, tj. ewidencjonowania faktur korygujących in-minus Crido złożyło uwagi, aby przepisy te interpretować w sposób mniej restrykcyjny. W sumie, łącznie z uwagami odnoszącymi się do innych zagadnień pakietu SLIM VAT – Crido przesłało do MF aż 18 stron zastrzeżeń wraz z propozycjami ich rozwiązań, które z całą pewnością należy uznać za korzystniejsze dla podatników. W przypadku chęci dyskusji / analizy uwag – zapraszamy do kontaktu.

Warto doczytać: