W ubiegłym tygodniu na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia do ulgi abolicyjnej (które formalnie opatrzone są datą 10 sierpnia 2021 r.). Celem dokumentu jest przedstawienie prawidłowego zastosowania ulgi abolicyjnej w rozliczeniu podatku osób fizycznych, osiągających dochody za granicą.

Ulga abolicyjna jest nierozerwalnie związana z metodą odliczenia proporcjonalnego, stosowaną przez polskich rezydentów podatkowych osiągających przychody za granicą. Wspomniana metoda znajduje zastosowanie, jeśli została wskazana w konkretnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z: Austrią, Wielką Brytanią, Holandią, Stanami Zjednoczonymi czy Rosją) lub w przypadkach, gdy Polska takiej umowy w ogóle nie zawarła (np. z Brazylią czy Argentyną). Dochód osiągany za granicą podlega wówczas opodatkowaniu w Polsce, ale podatek należny jest pomniejszany o podatek zapłacony za granicą (w części przypadającej na dochód zagraniczny).

Ulga została wprowadzona, aby dodatkowo zniwelować różnicę wynikającą z wysokości zobowiązania podatkowego liczonego zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, w porównaniu do drugiej z metod unikania podwójnego opodatkowania – czyli metody wyłączenia z progresją, która została uwzględniona w innych umowach międzynarodowych (jak np. w przypadku Niemiec czy Francji).

Należy pamiętać, że ulgę stosować można wyłącznie w odniesieniu do dochodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia), z działalności gospodarczej oraz z praw autorskich i praw pokrewnych. Tym samym, nie można jej stosować np. w odniesieniu do dochodów z najmu czy dochodów kapitałowych.

Kwota ulgi abolicyjnej, którą polski rezydent podatkowy może odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym została od stycznia 2021 r. znacząco ograniczona i wynosi obecnie maksymalnie 1360 zł (z wyłączeniem dochodów uzyskiwanych poza terytorium lądowym państw np. przez marynarzy, pilotów czy stewardessy), co może w znaczny sposób wpływać na podniesienie zobowiązań podatkowych w Polsce w obecnym i kolejnych latach podatkowych – szczególnie, jeśli stawka opodatkowania za granicą jest niższa niż w Polsce. Co ciekawe, proponowane przepisy zmieniające ustawę o PIT w ramach Polskiego Ładu, utrzymują kwotę limitu na niezmienionym poziomie, nawet pomimo zmian w skali podatkowej.

Ministerstwo w objaśnieniach zawarło także istotne wskazówki dla osób fizycznych korzystających z ulgi, w tym między innymi:

  • potwierdzono możliwość rozliczenia ulgi abolicyjnej jedynie na etapie zeznania rocznego, co oznacza brak możliwości stosowania ulgi przy kalkulacji zaliczek miesięcznych,
  • w przypadku, gdy podatnik przewiduje istotnie mniejsze zobowiązanie roczne w porównaniu do zaliczek miesięcznych, potwierdzono możliwość zwrócenia się z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczki w trakcie roku,
  • przedstawiono na przykładzie sposób obliczenia ulgi abolicyjnej,
  • wskazano, w jaki sposób należy rozumieć „terytorium lądowe państw”, które wpływa na brak limitowania ulgi, o czym wspominaliśmy wyżej.

Przypominamy również o zapisach Konwencji MLI, która powoduje zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania (na metodę odliczenia proporcjonalnego) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami, np. z Norwegią, Belgią, Danią czy Kanadą. Od 2022 roku zmiany dotkną także polskich rezydentów podatkowych otrzymujących dochody na terytorium Grecji, Jordanii i Pakistanu.

Temat ograniczenia ulgi abolicyjnej skłania wielu podatników do wnikliwej analizy statusu swojej rezydencji podatkowej. Najzamożniejsi podatnicy powinni jednak mieć na względzie również tzw. exit tax, który może powodować powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego z tytułu niezrealizowanych zysków w Polsce.

Najbliższe wydarzenia: