Z początkiem 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, która wprowadziła niekorzystne zmiany dotyczące ograniczenia możliwości rozliczania straty podatkowej w zakresie działań reorganizacyjnych (połączeń i nabyć przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym w formie aportu). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, spółka przejmująca nie ma możliwości rozliczenia swoich własnych historycznych strat podatkowych w przypadku kiedy przejmuje inny podmiot i w wyniku tego przejęcia, przedmiot faktycznie prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej spółki przejmującej jest w całości albo w części inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez nią podstawowej działalności przed takim przejęciem. Celem wprowadzonych regulacji było uniknięcie celowego wykorzystania straty w wyniku działań reorganizacyjnych.

Od tego momentu ilość sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami istotnie wzrosła, co znalazło wyraz w niedawno rozpatrzonej sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 511/23).

Istota sprawy

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych w związku z planowanym połączeniem polegającym na przejęciu spółek. Przedmiotem działalności spółki przejmującej była produkcja pociągów i planowała ona przejąć one inne spółki powiązane, które również działały w branży kolejowej. Spółka argumentowała, że planowane działania reorganizacyjne miały uzasadnione przyczyny ekonomiczne, a istniejąca działalność gospodarcza spółki pozostanie niezmieniona, lecz ulegnie rozszerzeniu. Na tej podstawie ograniczenie co do rozliczenia straty podatkowej z ustawy o CIT nie powinno mieć zastosowania.

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.801.2022.1.AW) organ podatkowy wskazał, że wbrew prezentowanemu przez spółkę stanowisku zakaz ustawowy znajdzie zastosowanie i tym samym straty podatkowe spółki przejmującej przepadną. Fiskus uzasadnił swoje stanowisko podnosząc, że „rozszerzenie” działalności spółki przejmującej w ramach planowanego połączenia w istocie spowoduje zmianę  części przedmiotu faktycznie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

W związku z tym, spółka wniosła skargę do WSA w Gliwicach.

WSA po stronie podatnika

WSA w Gliwicach w wyroku z 7 lutego 2024 r. (sygn. I SA/Gl 511/23) nie podzielił stanowiska organu podatkowego i poparł argumentację spółki.

W uzasadnieniu ustnym zostało wskazane, że mimo przeprowadzonych działań reorganizacyjnych, spółka nadal będzie funkcjonować w branży kolejowej, utrzymując niezmieniony zakres swojej podstawowej działalności gospodarczej. Ponadto, Sąd zaznaczył, że spółka nie dąży do celowego obniżenia opodatkowania w ramach planowanej reorganizacji, ponieważ przedstawiła uzasadnione przyczyny ekonomiczne.

Czy to początek korzystnej linii orzeczniczej?

Na dzień publikacji wyrok jest nieprawomocny, czekamy również na opublikowanie uzasadnienia pisemnego. Niemniej jednak powołany wyrok jest niewątpliwie pozytywną wiadomością dla podatników w zakresie wszelkich procesów reorganizacyjnych i mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok do przełamania negatywnego podejścia organów podatkowych.


Zobacz film: CIT – podstawa opodatkowania. Straty podatkowe

Polecamy film wszystkim, którzy są odpowiedzialni za rozliczanie dochodów lub strat podatkowych osób prawnych. Film dostarcza nie tylko fundamentalnych informacji na ten temat, ale także pozwala na skorzystanie z praktycznych doświadczeń prowadzącej, którymi dzieli się w filmie.